eduPartners
Szkolenia
 

Efektywne metody rekrutacji i selekcji pracowników

„Jakość kadr: ich kompetencje, elastyczność,
mobilność, otwartość w myśleniu
i działaniu przesądza o konkurencyjności firmy”

(Beata Jamka)

Wprowadzenie

Ludzie są najbardziej wartościowym zasobem organizacji. Zdolność do rozwoju i przetrwania firmy na mocno konkurencyjnym rynku, jest uzależniona nie tylko od zasobów kapitałowych i nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim od doskonale zorganizowanego, zintegrowanego i dobrze przygotowanego zespołu pracowników.

Poprawnie przeprowadzona rekrutacja i selekcja daje gwarancję zatrudnienia osoby, która będzie odpowiadała wymaganiom stanowiska i szybko zaadaptuje się do nowego środowiska pracy.

Grupa docelowa
 • menadżerowie HR
 • kierownicy działu HR
 • specjaliści rekrutujący pracowników, odpowiedzialni za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr
Cele szkolenia
 • prezentacja i ocena metod rekrutacji
 • trening umiejętności przeprowadzania wywiadu selekcyjnego
 • prezentacja i ocena skuteczności różnych metod selekcji
 • trening umiejętności wprowadzenia do pracy
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Istota i znaczenie planowania zatrudnienia
  • Rola kapitału ludzkiego w organizacji
  • Metody planowania
 2. Identyfikacja potrzeb kadrowych
  • Sieć powiązań stanowiska pracy
  • Formularz wartości
 3. Tworzenie profilu wymagań wobec kandydata
  • Tworzenie opisu stanowisk pracy
  • Profil wymagań a składniki opisu stanowiska pracy
  • Praktyczne metody budowania profilu wymagań (profil zadaniowy, celowy i kompetencyjny)
 4. Metody rekrutacji
  • Rekrutacja wewnętrzna
  • Rekrutacja zewnętrzna
  • Czynniki przyciągające i zniechęcające kandydatów na rozpatrywane stanowisko pracy
 5. Metody selekcji – analiza skuteczności, trening w stosowaniu
  • Kryteria selekcji (lista uzdolnień, lista cech osobowościowych)
  • Selekcja wstępna
  • Analiza dokumentów
 6. Wywiad selekcyjny
  • Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych: rozmowy indywidualne, rozmowy panelowe i zespoły selekcyjne
  • Typy wywiadów selekcyjnych i ich charakterystyka
  • Ustalanie kryteriów selekcji
 7. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego
  • Cel procesu komunikacji w procesie rekrutacji
  • Filary komunikacji, rola nadawcy i odbiorcy
  • Bariery komunikacyjne i ich przezwyciężanie
  • Zachęcanie do wypowiedzi
  • Używanie zrozumiałego języka
  • Pozyskiwanie informacji – umiejętne zadawanie pytań
  • Doprecyzowanie komunikatów ogólnikowych lub niejasnych
  • Podsumowywanie, wykorzystanie parafrazy
  • Fazy wywiadu selekcyjnego
  • Zadawanie pytań i analiza odpowiedzi
  • Znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie rekrutacji (postawa ciała, wykorzystanie przestrzeni, gesty, mimika)
  • Interpretacja informacji uzyskanych w trakcie wywiadu
 8. Błędy procesu selekcji
  • Błędy organizacyjne
  • Błędy w procesie oceny
 9. Pozostałe narzędzia selekcji
  • Metody testowe (testy w oparciu o pracę)
  • Referencje, wywiad środowiskowy
  • Zadania próbne
  • Specyfika AC i jego wpływ na wyniki selekcji
  • Tworzenie raportu i wskazań
 10. Wprowadzenie do pracy i ocena po okresie próbnym
  • Weryfikacja trafności procesu rekrutacji i selekcji
  • Proces adaptacji społeczno – zawodowej
  • Plan wprowadzania nowego pracownika do organizacji
  • Szkolenie stanowiskowe – coaching jako metoda wprowadzenia do pracy
  • Ocena kompetencji i zaangażowania, przewidywanie efektywności
  • Błędy w procesie wprowadzenia do pracy
 11. Motywacja i wsparcie
  • Obserwacja uczestnicząca jako narzędzie wspierające w procesie wprowadzenia do pracy
  • Rozmowa rozwojowa jako element wsparcia
  • Informacja zwrotna jako narzędzie rozwojowe wspierające proces adaptacji pracownika
  • Konstruktywna krytyka i jej skuteczność w rozwijaniu umiejętności
  • Praktyczny warsztat – ćwiczenie umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków i wykorzystania narzędzi wpływających na wzrost motywacji i wsparcie procesu adaptacji społeczno-zawodowej
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Efektywne metody rekrutacji i selekcji pracowników prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Łukasz Korga
Szkoleniowiec, praktyk

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i prawa pracy. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w jednym z partnerstw uczestniczących w inicjatywie EQUAL realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners