eduPartners
Szkolenia
 

Profesjonalna obsługa Klienta i techniki sprzedaży

„Każdy ma swojego klienta, a jeżeli nie wie,
kim jest jego klient, to nie rozumie swojej pracy”

(W.E. Deming)

Wprowadzenie

Procedury i standardy w zakresie obsługi Klienta a także znajomość technik i narzędzi sprzedaży to niezbędne wymogi zapewniające zadowolenie Klienta a  satysfakcję dla firmy.

To obsługa Klienta stanowi platformę, na której firma rozwija skrzydła i pozyskuje lojalność Klientów. Klienci wracają ponieważ byli dobrze obsłużeni a ich potrzeby zostały zrozumiane i zaspokojone.

Grupa docelowa
 • handlowcy
 • pracownicy działu obsługi klienta i działu sprzedaży
Cele szkolenia
 • zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach sprzedażowych i posprzedażowych oraz przy obsłudze klientów
 • identyfikacja potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb klientowi
 • nabycie umiejętności prowadzenia poszczególnych etapów sprzedaży
 • nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta
 • przygotowanie do wypracowania standardów zachowań sprzedawcy
 • rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania
 • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta
  • Jakość obsługi klienta a pozycja Firmy na rynku
  • Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
  • Sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów Firmy
 2. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem
  • Nastawienie – fundament pozytywnych relacji
  • Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
  • Elastyczność w kontaktach z klientami
  • Drzewo umiejętności – graficzne przedstawienie zestawu umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego handlowca
 3. Psychologia obsługi klienta
  • Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
  • Typologia „trudnych klientów”
  • „Osobowościowa geneza” trudnego klienta
  • Style zachowań klientów
  • Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń
  • Sposoby postępowania z różnymi klientami
 4. Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem
  • Trafne spostrzeganie i ocena innych
  • Fazy kontaktu z klientem i niezbędne kompetencje w poszczególnych fazach
   • Nawiązane kontaktu (subiektywizm oceniania innych, dostrajanie, kontrola komunikacji niewerbalnej, budowanie relacji)
   • Identyfikacja typu, sytuacji i dążeń klienta (techniki zadawania pytań, trafna ocena innych, kontrola komunikacji werbalnej, aktywne słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji)
   • Prezentacja rozwiązania (mocna prezentacja, budowanie argumentacji handlowej i cenowej, przekonywanie)
   • Reakcja na obiekcje (kontrola emocji, kontrola komunikacji niewerbalnej, asertywne komunikowanie się, techniki wywierania wpływu, negocjacje cenowe)
   • Zamknięcie kontaktu (techniki ”zamknięcia”, reakcja na manipulację, budowanie relacji, techniki wywierania wpływu)
 5. Manipulacje ze strony klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie
  • Istota manipulacji i perswazji
  • Model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację
  • Technika „dostrajania” i „prowadzenia”
  • Moc i magia słowa
 6. Sprzedaż i obsługa klienta a rozpoznawanie jego potrzeb
  • Określenie celów sprzedaży
  • Trójkąt satysfakcji
  • Zakazane zwroty
  • Zwroty pro i anty sprzedażowe
  • Metody rozpoznawania potrzeb klienta
  • Sprzedaż za pomocą języka Cech – Zalet - Korzyści
  • Metody prezentacji produktu
 7. Trudne sytuacje w kontaktach z klientami
  • Diagnoza zarzutów klienta
  • Trudna sytuacja jako statystycznie nieuchronny element pracy
  • Geneza sytuacji trudnych
  • Rozróżnianie zarzutów rzeczywistych od pozornych
  • Uprzedzanie i rozwiązywanie obiekcji i zastrzeżeń klienta
  • Rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacjami klientów
  • Pomyślne rozwiązania sytuacji trudnych
  • Narzędzia asertywności i ograniczania skutków stresu
 8. Etapy rozwiązywania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów
  • Identyfikacja problemu klienta
  • Ustalanie celu działania
  • Techniki i narzędzia służące do poszukiwania rozwiązań
  • Wdrożenie rozwiązań
 9. Skuteczne techniki finalizacji
  • Technika trybu warunkowego
  • Technika drobnych alternatyw
  • Technika połączona
  • Technika pytań alternatywnych
  • Technika oparta na zasadzie zgody domniemanej
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Profesjonalna obsługa Klienta i techniki sprzedaży prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Piotr Stefaniak
Trener, szkoleniowiec i praktyk biznesu

Doświadczenie zawodowe zdobywał na wysokich stanowiskach menedżerskich (Zastępca Dyrektora Sprzedaży w Patron Sp. z o.o. – część holdingu ABC Direct Contact), gdzie do jego obowiązków należał nadzór nad funkcjonowaniem centrum telemarketingu, prowadzanie prezentacji firmy, prowadzenie Kluczowych Klientów firmy, projektowanie i koordynowanie prac związanych z realizacją kampanii marketingowych z zakresu BTL. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners