eduPartners
Szkolenia
 
 

Nasi klienci


Grupa PZU, ING, BZ WBK, PKO BP, Cetelem, KIR, NBP, ZUS, Onduline, Rockwool ...

Zarządzanie stresem

Profil uczestników
 • kierownicy wszystkich szczebli zarządzania
 • pracownicy wszystkich szczebli zaszeregowania
Cele szkolenia
 • Dostarczenie wiedzy o mechanizmach powstawania stresu.
 • Zwiększenie własnej efektywności w obszarze radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych.
 • Autodiagnoza mocnych i słabych w obszarach niezbędnych do radzenia sobie ze stresem w pracy.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Poznanie i przećwiczenie praktycznych metod radzenia sobie w stresujących sytuacjach zawodowych, m.in. negocjacje, rozmowy telefoniczne, relacje z przełożonym i współpracownikami, spotkania z klientami.
Program szkolenia
 1. Blok wstępny
  • Powitanie
  • Przedstawienie celu i programu szkolenia
  • Zasady panujące podczas szkolenia /kontrakt/
  • Prezentacja prowadzących oraz runda przedstawień uczestników
 2. Kilka słów o stresie…
  • Czym jest stres?
  • Mechanizmy powstawania stresu
  • Symptomy stresu (akty poznawcze, emocje, zachowanie, reakcje fizjologiczne, reakcje psychologiczne
  • Skutki długotrwałego stresu
 3. Zasoby odpornościowe i właściwości psychologiczne człowieka stosowane w radzeniu sobie ze stresem
  • Mechanizmy obronne
  • Osobowość
  • Temperament
 4. Ja a stres
  • Autodiagnoza indywidualnej percepcji stresu oraz reakcji stresowych w różnych sferach funkcjonowania
  • Określenie typu osobowości (osobowość A, B lub C) w celu doboru technik radzenia sobie ze stresem
  • Reaktywność emocjonalna i jej wpływ na występowania stresu
  • Wewnętrzne źródła stresu związane z typem osobowości
  • Budowanie odporności psychicznej
 5. Źródła stresu w pracy zawodowej
  • Stres wynikający z relacji z innymi ludźmi
  • Wypalenie zawodowe
  • Sytuacje konfliktowe
  • Stres organizacyjny (konflikt ról, zmiany, przeciążenie pracą)
  • Krytyka jako źródło stresu
  • Mobbing
  • Nastawienie do pracy a stres
  • Trudne sytuacje w kontaktach z klientami
 6. Techniki, metody i sposoby radzenia sobie ze stresem
  • Techniki asertywne
  • Techniki relaksacyjne
  • Techniki oddechowe
  • Praca nad zmianą postrzegania siebie i sytuacji
  • Aktywność fizyczna
  • Techniki komunikacyjne
  • Techniki umysłowe: trening wizualizacji, kotwiczenie pozytywnych emocji
  • Zarządzanie czasem
  • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
  • Kontrolowanie emocji w trudnych sytuacjach
 7. Ewaluacja szkolenia
  • Pytania uczestników
  • Podsumowanie szkolenia
  • Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje moderowane
 • prezentacje
 • testy diagnostyczne
 • wykład interaktywny
Cena szkolenia
 • Koszt uczestnictwa: 700,00 PLN netto + 23% VAT/os
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, lunch, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu Zarządzanie stresem należy pobrać formularz zgłoszenia, wypełnić i przesłać go do nas faksem pod numer (+48) 32 445 09 47 lub zeskanowaną kopię na adres szkolenia@edupartners.pl.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Łukasz Korga
Szkoleniowiec, praktyk

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i prawa pracy. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w jednym z partnerstw uczestniczących w inicjatywie EQUAL realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners