eduPartners
Szkolenia
 
 

Nasi klienci


Grupa PZU, ING, BZ WBK, PKO BP, Cetelem, KIR, NBP, ZUS, Onduline, Rockwool ...

Telefoniczna obsługa klienta

Profil uczestników
 • pracownicy działu obsługi klienta
 • telemarketerzy
 • pracownicy call center
 • pracownicy biurowi
 • handlowcy
Cele szkolenia
 • poznanie zasad inicjowania profesjonalnego kontaktu z klientami
 • zasady komunikacji niewerbalnej i werbalnej
 • nabycie umiejętności dobierania sposobu obsługi do typu klienta
 • nabycie umiejętności zastosowania argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności
 • poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań u „trudnych klientów”
 • identyfikowanie i praca z „trudnymi klientami”
Program szkolenia
 1. Blok wstępny
  • Powitanie
  • Przedstawienie celu i programu szkolenia
  • Zasady panujące podczas szkolenia /kontrakt/
  • Prezentacja prowadzących oraz runda przedstawień uczestników
 2. Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta
  • Jakość obsługi klienta a pozycja Firmy na rynku
  • Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
  • Sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów Firmy
 3. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem
  • Nastawienie – fundament pozytywnych relacji
  • Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami
  • Elastyczność w kontaktach z klientami
 4. Zasady pracy z telefonem
  • Stres „pierwszego telefonu”
  • Kultura rozmowy telefonicznej
  • Czas trwania rozmowy
  • Planowanie rozmowy i formułowanie celu
  • Psychiczne przygotowanie do pracy
  • „Czy radzę sobie z telefonem”
 5. Etapy rozmowy telefonicznej
  • Otwarcie
  • Referencje
  • Pytanie o czas
  • Wyjaśnienie celu dzwonienia
  • Sondowanie
  • Pozytywne podsumowanie
  • Eliminowanie obiekcji
  • Zamknięcie
  • Zakończenie rozmowy
 6. Odbieranie telefonów
  • Przedstawianie się
  • Wyjaśnianie celu dzwonienia
  • Zasugerowanie rozwiązania
  • Zakończenie rozmowy
  • „Czy umiesz poprawnie odebrać telefon?”
 7. Inne rodzaje rozmów telefonicznych
  • Telefoniczne umawianie spotkania
  • „Umów się ze mną...” – warsztat (zastosowanie metody „lejka”)
  • Potwierdzanie umówionego spotkania
  • Wysyłanie materiałów
  • Rozmowa po wysyłce materiałów
 8. Narzędzia skutecznego pozyskiwania informacji
  • Pytania naprowadzające
  • Pytania sugerujące
  • Pytania alternatywne
  • Pytania hipotetyczne
  • Pytania motywujące
 9. Wywieranie wpływu w trakcie rozmowy telefonicznej
  • Wybór strategii i adekwatnych metod wywierania wpływu
  • Określanie słabych punktów partnera
  • Manipulacja werbalna
  • Sposoby kontroli emocji i zachowań drugiej strony
  • Techniki wpływania na ludzi
  • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych
  • "Brudne chwyty"
 10. Trudne sytuacje w kontaktach z klientami
  • Diagnoza zarzutów klienta
  • Trudna sytuacja jako statystycznie nieuchronny element pracy
  • Geneza sytuacji trudnych
  • Rozróżnianie zarzutów rzeczywistych od pozornych
  • Uprzedzanie i rozwiązywanie obiekcji i zastrzeżeń klienta
  • Rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacjami klientów
  • Pomyślne rozwiązania sytuacji trudnych
  • Narzędzia asertywności i ograniczania skutków stresu
 11. Etapy rozwiązywania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów
  • Identyfikacja problemu klienta
  • Ustalanie celu działania
  • Techniki i narzędzia służące do poszukiwania rozwiązań
  • Wdrożenie rozwiązań
 12. Ewaluacja szkolenia
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • scenki z odgrywaniem ról
 • studia przypadków
 • symulacje sytuacji zawodowych
 • wykład interaktywny
Cena szkolenia
 • Koszt uczestnictwa: 700,00 PLN netto + 23% VAT/os
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, lunch, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu Telefoniczna obsługa klienta należy pobrać formularz zgłoszenia, wypełnić i przesłać go do nas faksem pod numer (+48) 32 445 09 47 lub zeskanowaną kopię na adres szkolenia@edupartners.pl.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Magdalena Korga
Szkoleniowiec, prawnik

Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa cywilnego i gospodarczego. Praktyk, zajmuje się doradztwem prawnym, w tym w szczególności specjalizując się w tematyce ochrony danych osobowych prowadzi wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz pełni funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji we współpracujących spółkach. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners