eduPartners
Szkolenia
 

Public Relations w praktyce

Profil uczestników
 • osoby odpowiedzialne za właściwe kształtowanie komunikacji wewnątrzzakładowej, kontakty z mass mediami czy komunikację w sytuacjach kryzysowych
 • pracownicy marketingu i działów informujących otoczenie firmy (wewnętrzne i zewnętrzne) o jej działaniach
Cele szkolenia
 • przedstawienie istoty PR
 • uświadomienie rosnącej roli tego instrumentu zarządzania
 • przedstawienie uczestnikom praktycznych działań i skutecznych rozwiązań PR-owskich w codziennej działalności firmy
 • przedstawienie możliwości działań w sytuacjach kryzysowych i elementów budowania wizerunku firmy
 • poznanie praktycznych zasad budowania relacji z otoczeniem wewnętrznym firmy (np. pracownicy) i zewnętrznym (np. media relations)
Program szkolenia
 1. Blok wstępny
  • Powitanie
  • Przedstawienie celu i programu szkolenia
  • Zasady panujące podczas szkolenia /kontrakt/
  • Prezentacja prowadzących oraz runda przedstawień uczestników
 2. Istota Public Relations
  • PR – wprowadzenie (definicje, kierunki rozwoju)
  • Firma a jej otoczenie – praktyczne stosowanie narzędzi PR
  • Skuteczna komunikacja w PR, czyli jak to się robi
  • Informacja, wiarygodność, wizerunek – model działań PR-owych
 3. PR wewnętrzny i zewnętrzny – działania zintegrowane
  • Praktyczne elementy audytu komunikacyjnego – CASE STUDY
  • Spójność i precyzja przekazu
  • Komunikacja pionowa (szanse i zagrożenia)
  • Komunikacja pozioma
 4. Tworzenie strategii PR i jej efektywne wdrażanie
  • Strategia komunikacji i jej tożsamość z planami rozwoju firmy
  • Korzystanie z różnorodnych narzędzi i form przekazu
  • Kampanie edukacyjne
  • Corporate PR
  • Public Affairs
 5. Identyfikacja wizualna organizacji
  • Jednolitość, oryginalność, przejrzystość
  • Wizualne i pozawizualne elementy systemu
  • Standardy identyfikacji wizualnej
  • Zarządzanie systemem identyfikacji
 6. Biuro prasowe on-line. Internet w służbie PR
  • Internet – przyszłość PR
  • Interaktywność przekazu
  • Monitorowanie mediów
  • Biuro on-line – szanse i ograniczenia
 7. Działanie w sytuacji kryzysowej
  • Chcesz mieć pokój – szykuj wojnę
  • Postępowanie w sytuacji kryzysowej – krok po kroku
  • Jak obrócić klęskę w triumf
  • Sprzątanie po huraganie, czyli odbudowywanie zaufania
 8. Skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną poprzez media
  • Kiedy wolno kłamać
  • Prawda, ale niecała
  • Powierzchowność przekazu a tworzenie wrażenia medialnego
  • Język mediów – tabloidyzacja
 9. Kontakty z dziennikarzami – zasady budowania trwałych relacji
  • Otwartość, rzetelność, wiarygodność jako elementy budowania relacji
  • Grzechy główne PR-owca
  • Tworzenie tekstów wg przykazań R.Kiplinga
  • Formalne i nieformalne kontakty z dziennikarzami
  • Autoryzacja i sprostowania
 10. Wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne (na żywo i nagrywane)
  • Triki telewizyjne
  • Trudne pytania
  • Dwóch na jednego
  • Trema mobilizująca
  • Zasady zachowania w studiu radiowym i telewizyjnym
 11. Organizacja ciekawej konferencji prasowej
  • Co zrobić, żeby przyszli
  • Co zrobić, żeby nie zasnęli
  • Co zrobić, żeby napisali (pokazali, powiedzieli)
  • Co zrobić, żeby znowu przyszli
  • Gadżety, upominki, prezenty – korupcja czy wdzięczność
 12. Jak zorganizować event
  • Rodzaje event’ów
  • Wydarzenia specjalne – organizacja
  • Co, gdzie, kiedy – okiem praktyka
 13. Mecenat, sponsoring, lobbing
  • Obszary sponsoringu
  • Formy sponsoringu
  • Strategia sponsoringu
  • Przygotowanie kampanii lobbingowej
 14. Podsumowanie i ewaluacja
  • Pytania uczestników i podsumowanie szkolenia
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • prezentacje
 • studia przypadków
 • symulacje sytuacji zawodowych
 • wykład interaktywny
Cena szkolenia
 • Koszt uczestnictwa: 1.400,00 PLN netto + 23% VAT/os
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, lunch, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu Public Relations w praktyce należy pobrać formularz zgłoszenia, wypełnić i przesłać go do nas faksem pod numer (+48) 32 445 09 47 lub zeskanowaną kopię na adres szkolenia@edupartners.pl.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Anna Kuziemko
Trener, szkoleniowiec i doradca

Autorka kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, technik sprzedaży i negocjacji handlowych. Szkolenia prowadzi od 1996 roku. Uczestniczka kilkunastu konferencji i autorka artykułów z zakresu zarządzania personelem („Edukacja i Zarządzanie”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”). zobacz
Copyright © 2015 eduPartners