eduPartners
Szkolenia
 
 

Nasi klienci


Grupa PZU, ING, BZ WBK, PKO BP, Cetelem, KIR, NBP, ZUS, Onduline, Rockwool ...

Komunikacja interpersonalna i asertywność

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do pracowników działu obsługi klienta, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie klientów, pracowników serwisu i działu reklamacji, wszystkich osób, które chcą poznać zasady i reguły skutecznej komunikacji. Pokazuje jakie są konstruktywne sposoby komunikowania się w organizacji. Jak komunikować się i prezentować swoje stanowisko w sposób jasny, czytelny i efektywny. Uczy, jak efektywnie wykorzystać komunikację do zdobycia przewagi w kontaktach interpersonalnych z innymi ludźmi, partnerami, klientami.
Cele szkolenia
 • poznanie zasad komunikacji niewerbalnej, werbalnej, wokalnej
 • poznanie sposobów rozpoznawania potrzeb i preferencji rozmówcy
 • poznanie psychologii rozmówcy i jej różnych typów
 • umiejętność dobierania sposobów obsługi do preferowanego stylu klienta/rozmówcy
 • poznanie motywacji różnych typów klientów, nabycie umiejętności inicjowania profesjonalnego kontaktu z klientami
 • nabycie umiejętności mówienia językiem korzyści
 • nabycie wiedzy o argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności
 • zwiększenie efektywności komunikacyjnych w rozmowach sprzedażowych i posprzedażowych oraz przy obsłudze klientów
Program szkolenia
 1. Wstęp
  • Powitanie
  • Przedstawienie celu i programu szkolenia
  • Zasady panujące podczas szkolenia /kontrakt/
  • Prezentacja prowadzących oraz runda przedstawień uczestników
 2. Rola stereotypów i rutyny w komunikacji
  • Stereotyp - szansa czy zagrożenie
  • Rutyna
  • Znaczenie paradygmatu
  • Pętla przyczynowości
 3. Wprowadzenie do komunikacji
  • Rola komunikacji w życiu jednostki
  • Rola komunikacji w życiu zespołu
  • Teoria i zasady komunikacji
  • Model komunikacji i filtry
  • Bariery komunikacyjne
  • Kierunki przepływu informacji
 4. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
  • Parafraza, parafraza z błędem
  • Dopytywanie
  • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie
  • Podsumowanie
  • Klaryfikacja
  • Odzwierciedlenie
  • Aktywne słuchanie
 5. Rozwiniecie umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji
  • Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy
  • Argumentowanie pod kątem korzyści
  • Podstawowe techniki perswazji
 6. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych
  • Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy
  • Komunikacja jawna i ukryta
  • Proksemika
  • Kontakt wzrokowy
  • Znaczenie poszczególnych zespołów gestów
 7. Rola asertywności w efektywnej komunikacji
  • Autodiagnoza zachowań asertywnych
  • Asertywność w kontaktach z przełożonym, współpracownikami i podwładnymi
  • Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
  • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
  • Podstawowe techniki asertywnej komunikacji: metoda zdartej płyty, zamglenie, rozmydlenie, komunikat „JA”, konkretność
 8. Ewaluacja szkolenia
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje moderowane
 • scenki z odgrywaniem ról
 • symulacje sytuacji zawodowych
 • testy diagnostyczne
 • wykład interaktywny
Cena szkolenia
 • Koszt uczestnictwa: 1.300,00 PLN netto + 23% VAT/os
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, lunch, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu Komunikacja interpersonalna i asertywność należy pobrać formularz zgłoszenia, wypełnić i przesłać go do nas faksem pod numer (+48) 32 445 09 47 lub zeskanowaną kopię na adres szkolenia@edupartners.pl.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Łukasz Korga
Szkoleniowiec, praktyk

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i prawa pracy. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w jednym z partnerstw uczestniczących w inicjatywie EQUAL realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners