eduPartners
Szkolenia
 
 

Nasi klienci


Grupa PZU, ING, BZ WBK, PKO BP, Cetelem, KIR, NBP, ZUS, Onduline, Rockwool ...

Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji

Cele szkolenia
 • poznanie założenia teorii związku między nadawcą i przekazem
 • nauka formułowania celów i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy, miejsca i celu
 • poznanie efektów i skutków w zakresie oceny wiarygodności prezentera oraz preferencji argumentacji racjonalnej i emocjonalnej, nauka budowania argumentacji z wykorzystaniem prawideł funkcjonowania pamięci
 • nabycie wiedzy dotyczącej struktury dobrej prezentacji, jej zaprojektowania i zrealizowania. Trening pozytywnej autoprezentacji i odporności na ekspozycję społeczną
 • opanowanie umiejętności technicznych w zakresie prowadzenia prezentacji wg planu – słowa klucze, pomoce, rozpoczęcie i zakończenie
 • poznanie zasad profesjonalnej prezentacji
 • nabycie umiejętności prowadzenia prezentacji w różnych warunkach
 • nabycie umiejętności posługiwania się urządzeniami audiowizualnymi w czasie prezentacji
 • przygotowanie i ocena własnej prezentacji
Program szkolenia
 1. Wystąpienie a prezentacja – pojęcia
 2. Czym jest prezentacja
  • składniki skutecznej prezentacji
  • cel prezentacji
  • odbiorca – audytorium – analiza słuchaczy
  • metody
 3. Formy prezentacji
  • dostosowanie formy do przekazywanego materiału
 4. Przygotowanie prezentacji
  • ustalanie celów
  • rodzaje celów
  • dostosowanie środków i metod do celów prezentacji
  • czas i korzystanie z pomocy audiowizualnych
 5. Techniki i środki oratorskie (jak mówić, by być słuchanym)
  • nawiązanie kontaktu ze słuchaczami
  • feedback
  • uporządkowanie treści przemówienia
  • panowanie nad mową ciała
  • przezwyciężanie zdenerwowania
  • wykorzystanie humoru
  • wybór miejsca
  • przemówienia i sztuka przemawiania
 6. Autoprezentacja jako komunikat
  • co to jest własny wizerunek
  • rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym
  • porozumiewanie się
  • tworzenie wizerunku zawodowego
  • autodiagnoza stylu
  • dostosowanie własnego wizerunku do sytuacji publicznych
  • budowanie wizerunku kolorem i stylem – Komunikacja pozawerbalna
  • budowanie wizerunku głosem – Komunikacja wokalna
  • budowanie wizerunku słowami – komunikacja werbalna
 7. Rola asertywności w efektywnej prezentacji
  • czym jest asertywność
  • zachowania nieasertywne i ich następstwa
  • diagnoza własnej asertywności
  • asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikacja JA
  • asertywne reagowanie na krytykę
  • asertywna konfrontacja przekonań
 8. Sposoby przyciągania uwagi słuchaczy
 9. Zasady prezentacji w grupie
 10. Zasady pisania tekstu wystąpienia
 11. Zasady wybierania materiału do prezentacji
 12. Zasady posługiwania się sprzętem audiowizualnym w czasie prezentacji
 13. Ewaluacja szkolenia
Cena szkolenia
 • Koszt uczestnictwa: 1.300,00 PLN netto + 23% VAT/os
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, lunch, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji należy pobrać formularz zgłoszenia, wypełnić i przesłać go do nas faksem pod numer (+48) 32 445 09 47 lub zeskanowaną kopię na adres szkolenia@edupartners.pl.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Jolanta Krawczyk
Doradca zawodowy i organizacyjny

Specjalista w zakresie programów rozwojowych i motywacyjnych oraz systemów zarządzania. Realizuje projekty związane z analizą organizacji, audyty organizacyjne i kompetencyjne, systemy ocen okresowych, wynagrodzeń, badania kultury organizacyjnej i projekty rekrutacyjne. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners