eduPartners
Szkolenia
 

Oceny pracownicze i system ocen okresowych

„Zainteresowanie systemami ocen okresowych pracowników wynika z rozwoju współczesnych koncepcji zarządzania i zmiany oczekiwań organizacji w stosunku do pracowników, a także wzrostu znaczenia pomiaru efektów pracy i przyjmowania bardziej otwartych postaw”
(Peter Ward)

Wprowadzenie

Przeprowadzanie ocen okresowych stało się ważnym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które pozwala na pozyskanie informacji wpływających na dalsze organizowanie „życia" firmy.

Oceny okresowe umożliwiają przedstawienie pracownikom, jakie postawy, zachowania i działania są aprobowane przez firmę. Z kolei kierownicy, przełożeni zyskują wiedzę o potencjale zawodowym pracowników, możliwości rozwoju, zdolności do podejmowania decyzji, o osiąganych przez podwładnych efektach pracy – stopniu, jakości i terminowości realizacji wyznaczonych zadań, umiejętności organizacji pracy i samodzielności.

Grupa docelowa
 • specjaliści działów HR
 • kadra kierownicza 
Cele szkolenia
 • prezentacja zasad budowania efektywnego systemu ocen okresowych
 • trening umiejętności konstruowania narzędzi oceny pracownika
 • trening umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej
 • prezentacja możliwości wykorzystania wyników oceny pracowniczej
 • prezentacja metod doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie
 • trening umiejętności tworzenia efektywnego systemu doskonalenia kadr
Zagadnienia szkoleniowe
 1. System ocen
  • Specyfika
  • Skuteczność systemu ocen okresowych
  • Budowanie efektywnego systemu ocen
  • Elementy systemu ocen
  • Korzyści systemu ocen
  • Cele systemu ocen
  • Zasady realizowania procesu oceny
 2. Etapy procesu oceny
  • Operacjonalizacja kryteriów oceny
  • Kompetencje
  • Etapy tworzenia systemu ocen
  • Opisy stanowisk
  • Kryteria ocen i wyznaczniki behawioralne
 3. Czynniki podlegające ocenie
 4. Zasady tworzenia systemów ocen okresowych
 5. Metody oceny
  • Relatywne (porównanie parami, rozkład normatywny, ranking) – korzyści i ograniczenia
  • Absolutne (ocena opisowa, punktowa skala ocen/ skale graficzne, skale behawioralne i Assessment center, 360, 180)
  • Samoocena
  • Ocena oparta na kompetencjach
 6. Bariery wdrożenia systemów ocen okresowych
  • Rola kadry menedżerskiej w wprowadzeniu systemów ocen okresowych
  • Zmiana organizacyjna
  • Zachowania pracowników
  • Rola związków zawodowych w procesie tworzenia i wdrażania systemu ocen okresowych
 7. Tworzenie arkuszy ocen okresowych
  • Błędy w tworzeniu arkuszy
  • Przykładowe arkusze ocen – analiza i tworzenie
 8. Rozmowy oceniające
  • Cele rozmowy oceniającej
  • Etapy rozmowy oceniającej
  • Przygotowanie się do rozmowy
  • Sterowanie przebiegiem rozmowy
  • Błędy w rozmowach
  • Symulacje rozmów oceniających
 9. Trening umiejętności komunikowania się w sytuacji oceny
  • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Indywidualne style komunikacyjne
  • Bariery skutecznego komunikowania się i metody ich przezwyciężania
  • Umiejętność aktywnego słuchania
  • Reguły zachowań asertywnych
  • Przezwyciężanie sytuacji konfliktowych
 10. Wdrożenie systemów ocen okresowych
  • Pilotaż
  • Regulamin
 11. Wykorzystanie wyników systemów ocen okresowych
  • Ocena potencjału kadrowego w kontekście polityki personalnej
  • Efektywny system doskonalenia kadr i jego składniki
  • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, plany szkoleń
  • Ścieżki kariery
  • Planowanie rozwoju kadr
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Oceny pracownicze i system ocen okresowych prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Programy doradcze:

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Anna Kuziemko
Trener, szkoleniowiec i doradca

Autorka kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, technik sprzedaży i negocjacji handlowych. Szkolenia prowadzi od 1996 roku. Uczestniczka kilkunastu konferencji i autorka artykułów z zakresu zarządzania personelem („Edukacja i Zarządzanie”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”). zobacz
Copyright © 2018 eduPartners