eduPartners
Szkolenia
 

Negocjacje (handlowe i biznesowe)

„Właściwy dobór komunikatu to most, po którym oponent przejdzie
na Twoją stronę. Najważniejsze to poznać drugą stronę”

(William Ury)

Wprowadzenie

Nie ma obecnie przedsięwzięć gospodarczych, politycznych, jak i społecznych, które nie wymagałyby negocjacji. Dlatego umiejętność ich prowadzenia jest wymagana od coraz większej ilości osób działających na różnych stanowiskach, niekoniecznie kierowniczych.

Negocjacje to psychologiczna gra. Każdy ruch podczas partii gry w negocjacje wywołuje określony ruch przeciwnika. Chodzi o to, żeby przewidzieć reakcję strony przeciwnej na nasze działania.

Szkolenie to pozwoli jego Uczestnikom na zapoznanie się z strategiami i technikami negocjacyjnymi oraz na poznanie własnych zasobów i predyspozycji w tym zakresie.

Grupa docelowa
 • pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta
 • kadra kierownicza
 • specjaliści biorący udział w negocjacjach 
Cele szkolenia
 • rozwój umiejętności negocjacyjnych
 • poznanie własnych zasobów i predyspozycji negocjacyjnych
 • nauka strategii, taktyk i technik negocjacyjnych
 • nabycie umiejętności rozpoznawania celów negocjacyjnych, obszarów wspólnoty i przeciwieństw interesów
 • poznanie styli i orientacji negocjacyjnych
 • nabycie umiejętności wpływania na partnera i proces, metod wywierania wpływu
 • nauka wykrywania manipulacji oraz zapobiegania im
 • nauka radzenia sobie z trudnym partnerem 
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Uporządkowanie wiedzy na temat etapów negocjacji
  • Przygotowanie do negocjacji
  • Określenie celu głównego i celów pośrednich
  • Określanie kryteriów brzegowych
  • Przewidywanie możliwych wariantów końcowych
 2. Między kooperacją a konfliktem czyli pomost negocjacyjny
  • Kiedy negocjujemy, a kiedy dyskutujemy
  • Rola kooperacji i konfliktu
  • Co pomaga, a co przeszkadza negocjować (rola kontekstu, otoczenia czasu)
  • Kto jest kim czyli z kim naprawdę negocjujemy – negocjacje w zespołach
  • Po co nam BATNA i jak określić swoje minimalne żądania
 3. Przebieg negocjacji
  • Obszar negocjacji
  • Osiąganie skuteczności w negocjacjach
  • Ujawnianie alternatyw
  • Style negocjacji
  • Dobór negocjatorów ze względu na cechy lub style negocjacji
  • Test autodiagnozy negocjatora
  • Role w zespole negocjacyjnym
  • Wywieranie wpływu
  • Manipulacja i chwyty negocjacyjne
  • Proksemika, zarządzanie i aranżacja przestrzeni
  • Blef czy manipulacja
 4. Negocjacje wokół stanowisk
  • Wysokość oferty początkowej
  • Rodzaje skutecznych ustępstw wobec kupców
  • Znaczenie nastawienia psychicznego
 5. Negocjacje rzeczowe (wokół interesów)
  • Umiejętności komunikowania się
  • Zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem
  • Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmów
  • Interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych
 6. Techniki, taktyki i triki negocjacyjne
  • Czym są techniki, czym taktyki, a czym triki negocjacyjne
  • Na czym polega rola taktyk i ich rodzaje (Nagroda w raju, Próbny balon, Imadło, Krakowski targ, Skubanie, Śmieszne pieniądze, Zdechła ryba, Optyk z Brooklyn’u)
  • Jak stosować taktyki a unikać błędów w ich stosowaniu
  • Jak się bronić przed nieuczciwymi taktykami
 7. Empatia w negocjacjach czyli sprawne „czytanie” i wyczuwanie zachowań i intencji drugiej strony
  • Najważniejsze zasady ułatwiające obserwacje drugiej strony (na co zwracać uwagę, jakie szczegóły zachowania powinny być brane pod uwagę)
 8. Odczytywanie informacji wynikających ze sposobu mówienia i zachowania drugiej osoby
  • Zadawanie pytań i parafraza jako elementy kontrolujące przebieg negocjacji
 9. Dwie metody zadawania pytań będących siłą wiodącą negocjacji
  • Kształtowanie precyzowania wypowiedzi, wydobywanie informacji dających przewagę strategiczną
 10. Wywieranie wpływu w sytuacjach negocjacyjnych
  • Wybór strategii i adekwatnych metod wywierania wpływu
  • Określanie słabych punktów partnera
  • Manipulacja werbalna i niewerbalna
  • Demaskowanie gier handlowych drugiej strony
  • Obniżanie wartości ofert konkurencyjnych
  • Sposoby kontroli emocji i zachowań drugiej strony
  • Techniki wpływania na ludzi
  • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych
  • "Brudne chwyty"
  • Blef w negocjacjach- rola blefu, metody pozwalające rozpoznać blef
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Negocjacje (handlowe i biznesowe) prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Magdalena Korga
Szkoleniowiec, prawnik

Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa cywilnego i gospodarczego. Praktyk, zajmuje się doradztwem prawnym, w tym w szczególności specjalizując się w tematyce ochrony danych osobowych prowadzi wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz pełni funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji we współpracujących spółkach. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners