eduPartners
Szkolenia
 

Narzędzia przekonywania – psychologia wywierania wpływu

„Jak nakłonić drugiego człowieka do zmiany sposobu postępowania?
Jak zachęcić do podjęcia lub zmiany decyzji?
Jak dokonać tego, by zmiany takiej zapragnął?”

(Robert Cialdini)

Wprowadzenie

Umiejętność skutecznego przekonywania odgrywa istotną rolę w komunikacji interpersonalnej. Jej posiadanie pomaga zarówno w negocjacjach biznesowych jak i w życiu codziennym.

Szkolenie pozwala poznać praktyczne techniki zdobywania przewagi w rozmowie jak i sposoby skutecznego przekonywania drugiej strony do swoich racji.

Grupa docelowa
 • kadra kierownicza
 • właściciele firm
 • specjaliści
 • handlowcy
 • pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta
Cele szkolenia
 • doskonalenie komunikacji interpersonalnej
 • doskonalenie komunikacji społecznej
 • poznanie zasad wywierania wpływu
 • zróżnicowanie pojęcia perswazji i manipulacji
 • przedstawienie działania komunikatów do świadomości i podświadomości
 • poznanie modeli psychologicznych mających wpływ i związek z podatnością/odpornością na działanie narzędzi przekonywania
 • przedstawienie struktury i cech skutecznego komunikatu perswazyjnego
 • analiza podstawowych błędów w procesie wywierania wpływu
 • zdefiniowanie zakładanych celów i korzyści w procesie wywierania wpływu
 • dobranie do zdefiniowanych celów i korzyści odpowiednich metod i technik wywierania wpływu
 • praktyczne przećwiczenie wywierania wpływu
  Zagadnienia szkoleniowe
  1. Podstawowe pojęcia i założenia
   • Persuasio, manus pellere, mistyfikacja, Niccolo Machiavelli
   • Komunikacja interpersonalna
   • Komunikacja społeczna
   • Komunikacja perswazyjna
  2. Modele psychologiczne
   • Behawioryzm
   • Psychoanaliza
   • Kognitywizm
  3. Komunikat perswazyjny
   • Założenia Arystotelesa
   • Model komunikatu perswazyjnego
   • Komunikat do świadomości
   • Komunikat podprogowy
   • Mechanizmy obronne
   • Ilość czy siła argumentu?
  4. Wywieranie wpływu a narzędzia przekonywania
   • Reguły wywierania wpływu
   • Konformizm
   • Cechy skutecznego narzędzia przekonywania
   • Wywieranie wpływu w biznesie
  5. Mechanizmy w procesie wywierania wpływu
   • Schematy poznawcze
   • Błędy atrybucji
   • Błędy oceniania
   • Syndrom myślenia grupowego
  6. Metody i praktyczny warsztat narzędziowy z wywierania wpływu i narzędzi przekonywania. Metody i korzyści w obszarach:
   • Odwracanie czyjejś uwagi
   • Wywieranie wrażenia
   • Wprowadzenie drugiej strony w określony nastrój
   • Kontrolowanie drugiej strony
  7. Przykłady niektórych metod wywierania wpływu i narzędzi przekonywania
   • Metoda pozornego wyboru
   • Metoda autorytarnego świadectwa
   • Metoda transferu
   • Metoda niezależnego zdania
   • Metoda selekcji
   • Metoda negatywnego odniesienia
   • Metoda zdania większości
   • Metoda stereotypów
   • Metoda tła emocjonalnego
   • Metoda dokręcania śruby
   • Metoda odkładania na później
   • Metoda dokładania
   • Metoda małej straty
  8. Przykłady niektórych technik
   • Technika przynęty i zamiany
   • Technika balonu
   • Technika gdybania
   • Technika odwrócenia
   • Technika przeformułowania
   • Technika uzasadnionej prośby
   • Technika małej i dużej przysługi
   • Technika salami
  Metody i środki szkolenia
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • studia przypadków
  • wykład interaktywny

  Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Narzędzia przekonywania – psychologia wywierania wpływu prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

  Kontakt

  e-mail: kontakt@edupartners.pl
  tel.: (+48) 32 203 29 70
  fax: (+48) 32 445 09 47
  formularz kontaktowy

  Szkolenia otwarte

  Szukaj

  Nasi eksperci

  Ewa Świątkowska
  Trener, coach, psycholog

  Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) studiów podyplomowych z zakresu komunikacji perswazyjnej (reklama, PR, promocja polityczna) oraz z zakresu coachingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie psychologa oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą (prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień) i dorosłymi. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: komunikacji interpersonalnej, zarządzania stresem, asertywności, zarządzania konfliktem, mobbingu, budowania zespołu, motywowania, autoprezentacji i budowania wizerunku. zobacz
  Copyright © 2018 eduPartners