eduPartners
Szkolenia
 

Motywowanie pracowników

„Przy pomocy kar i nagród można prawie każdego zmusić
do prawie wszystkiego, za wyjątkiem tego,
co najważniejsze - by polubił robić to, co robi”

(Brian Tracy)

Wprowadzenie

Tylko w sytuacji, gdy ludzie wykazują chęć do jakiegoś działania i są do tego działania prawidłowo zmotywowani, można być pewnym o efekty. Dlatego skuteczny menedżer powinien potrafić wzbudzić w podwładnych pracownikach chęć do realizacji zadań, co zapewni skuteczny i efektywny poziom ich realizacji.

Udział w szkoleniu dostarczy praktycznej wiedzy pozwalającej wypracować techniki motywacji a także przełożyć tę wiedzę na praktykę.

Grupa docelowa
 • właściciele  firm
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania
Cele szkolenia
 • opanowanie umiejętności motywowania siebie i innych
 • opanowanie umiejętności planowania celów
 • opanowanie umiejętności rozpoznawania trzech meta-programów
 • opanowanie umiejętności motywowania poprzez cele
 • nabycie umiejętności opracowania mapy motywacji zespołu
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Motywacja i motywowanie pracowników w aspekcie psychologicznym
  • Definicja motywacji
  • Teorie motywacji: teoria behawioralna, teoria McGregora, teoria potrzeb, teoria atrybucji, instrumentalna teoria motywacji
  • Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Czynniki motywujące i demotywujące pracowników
  • Motywowanie poprzez zaangażowanie
  • Motywowanie poprzez modelowanie
  • Wartości jako skuteczne motywatory
  • Cykl potrzeb oraz rodzaje potrzeb związane z pracą zawodową
 2. Odpowiedzialność za wynik i motywowanie
  • Metody wyznaczania celów – metoda WARTE
  • Cel indywidualny a cel zespołowy
  • Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Czynniki motywujące i de motywujące pracowników
  • Zasada CJTBM
 3. Indywidualne zarządzanie jednostką
  • Opracowywanie planów rozwoju i ścieżki kariery
  • Coaching
  • Mentoring
  • Feedback
  • Postawa życiowa a praca
  • Postawa a środowisko pracy
  • Postawa a sukces w pracy
  • Postawa a przewodzenie zespołowi ludzkiemu
  • Potrzeba osiągania sukcesów w pracy
 4. Wpływ pozytywnej postawy życiowej na stosunki z klientami i wyniki w pracy
  • Czym jest pozytywna postawa życiowa?
  • Uprzedzenia jako bariery w budowaniu pozytywnych relacji z klientami
  • Wymagania i oczekiwania pracowników w stosunku do pracodawcy i przełożonych
  • Budowanie pozytywnej postawy życiowej w oparciu o własne zasoby, możliwości i dokonania
 5. Systemy motywacyjne
  • Modele systemów motywacyjnych
  • Narzędzia motywacyjne dla pracowników nowo zatrudnionych i o dłuższym stażu
  • Elementy finansowe motywowania
  • Motywowanie pozafinansowe
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Motywowanie pracowników prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Łukasz Korga
Szkoleniowiec, praktyk

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i prawa pracy. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w jednym z partnerstw uczestniczących w inicjatywie EQUAL realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners