eduPartners
Szkolenia
 

Kształtowanie liderów

„Rozsądni ludzie przystosowują się do świata.
Nierozsądni ludzie przystosowują świat do siebie.
Dlatego też cały postęp zależy od ludzi nierozsądnych”

(George Bernard Shaw)

Wprowadzenie

W świecie wielkiego biznesu, dużych przedsiębiorstw, ale także małych firm, wreszcie w codziennym życiu osoba lidera jest niezwykle ważna, wręcz niezbędna. Liderem jest człowiek, który w określonej grupie ludzi stymuluje proces wytyczania i osiągania celów, wyzwalając w sobie i innych entuzjazm oraz zdolności i najlepsze cechy charakteru.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość rozwinięcia umiejętności tworzenia wizji, samodzielności, kreatywności czy współzależności a także dowiedzenia się jakie cechy powinny charakteryzować dobrego lidera.

Grupa docelowa
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania
 • liderzy zespołowi
Cele szkolenia
 • poznanie sposobów doskonalenia swoich umiejętności
 • rozbudzenie chęci twórczego myślenia
 • zerwanie z przestarzałymi metodami zarządzania
 • omówienie cech współczesnego lidera
 • poznanie istoty celu i misji kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa, instytucji zespołu, organizacji 
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Sylwetka i funkcje pełnione przez lidera
  • Teorie zarządzania i źródła władzy w organizacji
  • Cechy i umiejętności przywódcze
  • Cechy dobrego lidera
  • Zadania lidera
  • Liderzy w świecie przemian
 2. Role menedżera
  • Sytuacje wymagające reakcji menedżera
  • Symptomy sytuacji (obserwacja jako narzędzie pracy menedżera)
   • fakty i ich interpretacja
  • Sposoby reakcji i narzędzia reakcji
  • Informacja zwrotna
   • zasady
   • metody
  • Charakterystyka systemów przywództwa, test „zdrowia” organizacji wg Likerta
 3. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych coacha
  • Techniki dialogu konstruktywnego m.in. parafraza/ pytania otwarte/ klaryfikacja/ komunikaty „Ty”, „Ja”
  • Wydawanie poleceń
  • Zasady organizacji komunikatu
  • Kwadrat komunikacyjny von Thuna
  • Egzekwowanie realizacji umowy (polecenia)
  • Wywieranie wpływu za pomocą feedbacku
 4. Doskonalenie kompetencji asertywnościowych
  • Radzenie sobie z trudnym współpracownikiem
  • Umiejętności konfrontacyjne
  • Konstruktywne wyrażanie złości
  • Radzenie sobie z mętnością i manipulacją
  • Umiejętność zachowania się w sytuacji odmowy, krytyki, różnic opinii i poglądów
 5. Doskonalenie kompetencji koordynacyjnych menedżera zespołu
  • Twórcze rozwiązywanie problemów zadaniowych
  • Zasady pracy zespołowej
  • Techniki kreatywnego myślenia
  • Sposoby rozwiązywania problemów
  • Rola i zadania lidera grupy
 6. Motywacja i wsparcie
  • Narzędzie wpływające na wzrost motywacji do pracy
  • Obserwacja uczestnicząca jako narzędzie wspierające w procesie coachingu
  • Elementy rozmowy coachingowej
  • Informacja zwrotna jako narzędzie rozwojowe
  • Konstruktywna krytyka i jej skuteczność w rozwijaniu umiejętności pracownika
  • Praktyczny warsztat – ćwiczenie umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków i wykorzystania narzędzi wpływających na wzrost motywacji i wsparcie
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Kształtowanie liderów prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Anna Kuziemko
Trener, szkoleniowiec i doradca

Autorka kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, technik sprzedaży i negocjacji handlowych. Szkolenia prowadzi od 1996 roku. Uczestniczka kilkunastu konferencji i autorka artykułów z zakresu zarządzania personelem („Edukacja i Zarządzanie”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”). zobacz
Copyright © 2018 eduPartners