eduPartners
Szkolenia
 

Komunikacja interpersonalna i asertywność

„Jeśli język jest niewłaściwy, to, co powiesz,
nie będzie tak naprawdę tym, co miałeś na myśli”

(Konfucjusz)

Wprowadzenie

Trudno wyobrazić sobie życie w społeczeństwie czy organizacji bez komunikowania się z innymi. Warto przyjrzeć się bliżej temu procesowi i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrafimy skutecznie się komunikować. W toku szkolenia Uczestnicy będą doskonalić umiejętności w sferze komunikowania się i współpracy z innymi, a także zdobędą wiedzę na temat kształtowania postaw asertywnych.

Grupa docelowa
 • pracownicy wszystkich działów i szczebli zarządzania
Cele szkolenia
 • poznanie konstruktywnych sposobów komunikowania się w organizacji
 • poznanie sposobów diagnozowania asertywności
 • poznanie roli informacji i komunikacji w firmie
 • przedstawienie istoty kanałów komunikacyjnych
 • określenie standardów skutecznej komunikacji w firmie
 • przedstawienie sposobów posługiwania się komunikacją formalną i nieformalną
 • zapoznanie z  wymiarami komunikowania się w firmie
 • przedstawienie zasad komunikacji poziomej i pionowej
 • zapoznanie z zasadami mowy ciała
 • przedstawienie zasad odbierania informacji o sygnałach pozawerbalnych i sposobach ich interpretacji
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Rola stereotypów i rutyny w komunikacji oraz pracy zespołowej
  • Stereotypy – szansa czy zagrożenie
  • Rutyna
  • Znaczenie paradygmatu
  • Pętla przyczynowości
 2. Wprowadzenie do komunikacji
  • Rola komunikacji w życiu jednostki
  • Rola komunikacji w życiu zespołu
  • Teoria i zasady komunikacji
  • Model komunikacji i filtry
  • Bariery komunikacyjne
  • Kierunki przepływu informacji
  • Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
 3. Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu
  • Analiza transakcyjna w komunikacji
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
  • Aktywne słuchanie
  • Style komunikowania się
 4. Autoprezentacja jako komunikat
  • Co to jest własny wizerunek
  • Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym
  • Porozumiewanie się
  • Tworzenie wizerunku zawodowego
 5. Komunikacja niewerbalna - jak „czytać" mowę ciała
  • Ubiór, kolory, dodatki jako element komunikacji niewerbalnej
  • Proksemika, czyli zajmowanie miejsc przy stole
  • Zasady interpretacji komunikacji niewerbalnej
  • Powitanie i rozmowa
  • Język dłoni i rąk
  • Gesty wokół twarzy
 6. Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy
  • Komunikacja jawna i ukryta
  • Kontakt wzrokowy
  • Znaczenie poszczególnych zespołów gestów
 7. Rola asertywności w efektywnej komunikacji
  • Czym jest asertywność
  • Zachowania nieasertywne i ich następstwa
  • Diagnoza własnej asertywności
  • Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikacja JA
  • Asertywne reagowanie na krytykę
  • Asertywna konfrontacja przekonań
 8. Asertywne odmawianie i wyznaczanie granic
  • Jak odmawiać współpracownikom
  • Jak powiedzieć „NIE” przełożonemu
  • Jak odmówić nie mówiąc „NIE”
  • Jak sprawić, by cię nie prosili o przysługi – nie musieć odmawiać
 9. Zaawansowane metody zwiększania efektywności komunikacji i przekonywania
  • Metaprogramy
  • Metajęzyk
  • Analiza transakcyjna
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Komunikacja interpersonalna i asertywność prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Szkolenia otwarte:

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Łukasz Korga
Szkoleniowiec, praktyk

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i prawa pracy. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w jednym z partnerstw uczestniczących w inicjatywie EQUAL realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners