eduPartners
Szkolenia
 

Coaching

„Za każdym razem, kiedy przydzielasz komuś nowe obowiązki,
masz okazję pomóc mu rozwinąć nowe umiejętności lub techniki.
Zawsze, gdy przekazujesz komuś informacje zwrotne,
możesz sprawić, by następnym razem zrobił to lepiej”

(Michael  Armstrong)

Wprowadzenie

Skuteczne przeprowadzenie coachingu przez menedżera jest kompetencją odgrywającą kluczową rolę dla całego przedsiębiorstwa. Coaching to pomoc przy zmianie zachowań człowieka. Istotą jego jest wspieranie człowieka w trakcie procesu zmian. To także współuczestnictwo coacha w tej zmianie.

Szkolenie pozwala menedżerom poznać zasady i techniki przekazywania posiadanej wiedzy podwładnym w sposób dostosowany do tempa nauczania pracowników; pozwoli także doskonalić umiejętności rozwijania wiedzy pracowników.

Grupa docelowa
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania
Cele szkolenia
 • opanowanie umiejętności rozpoznawania meta - programów
 • opanowanie umiejętności motywowania poprzez cele
 • nabycie umiejętności kształtowania odpowiednich postaw i zachowań
 • osiągnięcie dużej skuteczności interpersonalnej i umiejętności wywierania pozytywnego wpływu
 • nabycie umiejętności przeprowadzania „nieagresywnych” konfrontacji
 • zwiększenie efektywności komunikacyjnych
 • nabycie wiedzy o argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności
 • zwiększenie sprawności w zakresie przekazywania i odbioru informacji a także budowania zaufania
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Usystematyzowanie wiedzy i rozwój umiejętności związanych z komunikacją biznesową
  • Narzędzia komunikacji biznesowej (parafraza, dopytywanie, pytania otwarte i zamknięte)
  • Poprawa efektywności osiągania celów komunikacji biznesowej
 2. Trudności w procesie komunikacji i sposoby ich przezwyciężania
  • Błędy komunikacyjne
  • Błędy kontekstu informacji
  • Komunikacja typu „JA” i uzyskiwanie wysokich poziomów asertywności
 3. Informacja zwrotna w procesie komunikacji biznesowej jako element wspierający rozwój pracowników
  • Struktura informacji zwrotnej
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej – pozytywnej i konstruktywnej
  • Umiejętność udzielania konstruktywnej krytyki (zasada FUKO)
 4. Formułowanie celów jako wsparcie rozwoju pracownika i wzrostu jego efektywności
  • Metody wytyczania celów
 5. Uzyskiwanie wysokich poziomów motywacji – coaching
  • Sposoby przeprowadzania rozmów: o celach, monitorujących, motywujących, o problemach i coachingowych
  • Rozmowy motywujące i wspierające motywację wewnętrzną pracowników i współpracowników
  • Pochwała (za co nagradzać, kiedy dowartościować i jak)
 6. Narzędzia wspomagające proces coachingu
  • Rola mentoringu, autorytetu formalnego i nieformalnego jako narzędzi wspierających rozwój pracowników i osiąganie celów firmowych
  • Wdrażanie ustaleń - monitoring a kontrola
  • Efektywne rozmowy wspierające - warsztaty
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Coaching prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Cezary Wojtczak
Trener, szkoleniowiec, dziennikarz

Trener biznesu, handlowiec-praktyk, dziennikarz, prezenter i wykładowca akademicki. Od kilku lat zajmuje się doradztwem biznesowym i szkoleniami z zakresu zarządzania, obsługi klienta, technik sprzedaży i negocjacji, wystąpień publicznych, prezentacji, etykiety biznesu, kreowania wizerunku oraz public&media relations. Autor i współautor programów szkoleniowych. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners