eduPartners
Szkolenia
 

Współpraca w grupie, budowa zespołu

„Każdy członek świetnie funkcjonującego zespołu wie,
kiedy i gdzie ma wkroczyć do akcji bądź się z niej wycofać”

(Meredith Belbin)

Wprowadzenie

Umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań. Osobami odpowiedzialnymi za tę funkcję są przede wszystkim liderzy zespołowi i menedżerowie.

Szkolenia nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole.

Grupa docelowa
 • liderzy zespołowi
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania
Cele szkolenia
 • trening umiejętności współpracy
 • trening umiejętności budowania zespołu
 • trening umiejętności skutecznej organizacji pracy zespołu
 • prezentacja uwarunkowań skutecznej współpracy
 • trening umiejętności komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych
 • trening umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych
 • trening metod grupowego rozwiązywania problemów
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Rola stereotypów i rutyny w komunikacji oraz pracy zespołowej
  • Stereotypy – szansa czy zagrożenie
  • Rutyna
  • Znaczenie paradygmatu
  • Pętla przyczynowości
 2. Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu
  • Analiza transakcyjna w komunikacji
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
  • Aktywne słuchanie
  • Komunikacja jawna i ukryta
  • Style komunikowania się
 3. Funkcjonowanie zespołu
  • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu
  • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole
  • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu
  • Struktura zespołu
  • Relacje między członkami zespołu
 4. Jak zbudować efektywny zespół?
  • Wspólna wizja i cele
  • Kiedy grupa staje się zespołem?
  • Cechy efektywnego zespołu
  • Fazy rozwoju zespołu
  • Role w zespole
  • Rodzaje zachowań w zespole
  • Co decyduje o sukcesie zespołu?
 5. Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu
  • Podejście do konfliktu
  • Metody rozwiązania konfliktów w zespole
  • Rola emocji w konflikcie
  • Argumentacja w konflikcie
 6. Odpowiedzialność za wynik i motywowanie
  • Cel indywidualny a cel zespołowy
  • Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Czynniki motywujące i de motywujące pracowników
  • Warunki efektywnej współpracy
  • Bariery efektywnej współpracy
  • Relacje między członkami zespołu
  • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej
 7. Grupowe podejmowanie decyzji
  • Zjawiska charakteryzujące decyzje grupowe (przesunięcie ryzyka, odpowiedzialność, syndrom grupowego myślenia)
  • Organizacja grupowego podejmowania decyzji
  • Samoocena pracy grupy
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Współpraca w grupie, budowa zespołu prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Łukasz Korga
Szkoleniowiec, praktyk

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i prawa pracy. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w jednym z partnerstw uczestniczących w inicjatywie EQUAL realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners