eduPartners
Szkolenia
 

Kompetencje menedżerskie

Szkolenie Komunikacja menedżerska

Szkolenie pokazuje jakie są konstruktywne sposoby komunikowania się w organizacji. Jak komunikować się i prezentować swoje stanowisko w sposób jasny, czytelny i efektywny. Uczy, jak efektywnie wykorzystać komunikację do zdobycia przewagi w kontaktach interpersonalnych z innymi ludźmi, partnerami, klientami; jak skutecznie porozumiewać się z podległymi pracownikami. więcej

Szkolenie Współpraca w grupie, budowa zespołu

Umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań. Osobami odpowiedzialnymi za tę funkcję są przede wszystkim liderzy zespołowi i menedżerowie. Szkolenia nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole. więcej

Szkolenie Motywowanie pracowników

Tylko w sytuacji, gdy ludzie wykazują chęć do jakiegoś działania i są do tego działania prawidłowo zmotywowani, można być pewnym o efekty. Dlatego skuteczny menedżer powinien potrafić wzbudzić w podwładnych pracownikach chęć do realizacji zadań, co zapewni skuteczny i efektywny poziom ich realizacji. Udział w szkoleniu dostarczy praktycznej wiedzy pozwalającej wypracować techniki motywacji a także przełożyć tę wiedzę na praktykę. więcej

Szkolenie Coaching

Skuteczne przeprowadzenie coachingu przez menedżera jest kompetencją odgrywającą kluczową rolę dla całego przedsiębiorstwa. Coaching to pomoc przy zmianie zachowań człowieka. Istotą jego jest wspieranie człowieka w trakcie procesu zmian. To także współuczestnictwo coacha w tej zmianie. Szkolenie pozwala menedżerom poznać zasady i techniki przekazywania posiadanej wiedzy podwładnym w sposób dostosowany do tempa nauczania pracowników; pozwoli także doskonalić umiejętności rozwijania wiedzy pracowników. więcej

Szkolenie Kształtowanie liderów

W świecie wielkiego biznesu, dużych przedsiębiorstw, ale także małych firm, wreszcie w codziennym życiu osoba lidera jest niezwykle ważna, wręcz niezbędna. Liderem jest człowiek, który w określonej grupie ludzi stymuluje proces wytyczania i osiągania celów, wyzwalając w sobie i innych entuzjazm oraz zdolności i najlepsze cechy charakteru. Uczestnicy szkolenia mają możliwość rozwinięcia umiejętności tworzenia wizji, samodzielności, kreatywności czy współzależności a także dowiedzenia się jakie cechy powinny charakteryzować dobrego lidera. więcej

Szkolenie Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Konflikt interesów jest nieuniknionym elementem życia społecznego w tym zwłaszcza kultury organizacyjnej firmy. Wynika to z faktu posiadania przez ludzi różnych potrzeb, których jednoczesna realizacja jest niemożliwa. Umiejętne rozwiązywanie konfliktów jest podstawową kompetencją współczesnego menedżera. Uczestnicy szkolenia mają możliwość pozyskania niezbędnej wiedzy i udoskonalenia umiejętności efektywnego zarządzania konfliktami w firmie i w zespole. więcej

Szkolenie Kreatywność w procesie zarządzania

Myślenie kreatywne można rozumieć jako kojarzenie rzeczy lub idei, między którymi wcześniej nie dostrzegano związku. Kreatywność przejawia się w gotowości do tworzenia nowych pomysłów i wynajdowaniu oryginalnych rozwiązań. Dlatego jest ona szczególnie wymagana wśród umiejętności współczesnego menedżera. Szkolenie pomoże Uczestnikom wykreować twórcze postawy i rozwinąć umiejętności, dzięki którym będą oni łatwiej rozwiązywać problemy i trudne sytuacje. więcej

Szkolenie Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności

Delegowanie polega na przekazywaniu podwładnym części własnej odpowiedzialności. Częstym błędem menedżera jest jednak silna wewnętrzna potrzeba sprawowania kontroli nad wszystkimi zadaniami i poszczególnymi pracownikami. Szkolenie pozwala menedżerom zrozumieć korzyści, jakie niesie delegowanie uprawnień, dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu stosowania skutecznych technik delegowania zadań i uprawnień a także rozwija umiejętność określania zadań, które należy delegować. więcej

Szkolenie Rozmowy kierownicze

Od osoby kierującej zespołem oczekuje się nie tylko dużej wiedzy fachowej, ale umiejętności podnoszenia poziomu motywacji współpracowników, łagodzenia sytuacji raniących, wyjaśniania spraw niejasnych w atmosferze życzliwości i zrozumienia. więcej

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Jolanta Krawczyk
Doradca zawodowy i organizacyjny

Specjalista w zakresie programów rozwojowych i motywacyjnych oraz systemów zarządzania. Realizuje projekty związane z analizą organizacji, audyty organizacyjne i kompetencyjne, systemy ocen okresowych, wynagrodzeń, badania kultury organizacyjnej i projekty rekrutacyjne. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners