eduPartners
Szkolenia
 
 

Nasi klienci


Grupa PZU, ING, BZ WBK, PKO BP, Cetelem, KIR, NBP, ZUS, Onduline, Rockwool ...

Szkolenia - informacje

Szkolenie oznacza systematyczną zmianę zachowania dzięki wiedzy, która jest wynikiem kształcenia, otrzymywania instrukcji, rozwoju i doświadczenia. Kształcenie i rozwój intelektualny pracowników daje każdej firmie wielostronne korzyści. Dzięki niemu pracownicy mogą zdobywać nowe lub usprawniać już posiadane wzorce zachowań, wiedzę i umiejętności, a także rozwijać własne zdolności, w tym zdolność adaptacji do zmieniającego się środowiska pracy.

Zgodnie z zasadami organizacji uczącej się i założeniem, że kapitał ludzki jest najważniejszym kapitałem firmy, oferta szkoleniowa eduPartners kierowana jest do wszystkich trzonów i działów struktury organizacyjnej:

 • kadry zarządzającej
 • kierowników
 • pracowników działów kadr i personalnych oraz specjalistów HR
 • przedstawicieli handlowych
 • pozostałych pracowników

Każde szkolenie i kurs wewnętrzny eduPartners jest poprzedzony badaniem potrzeb szkoleniowych Klienta i indywidualnie pod Jego potrzeby zaprojektowany. Obejmuje także badanie efektywności szkolenia po jego przeprowadzeniu, sprawdza w jakim kierunku powinna dalej dążyć polityka personalna i strategia rozwoju pracowników.

Szkolenia eduPartners:

 • opierają się na efektywnej i dokładnej analizie potrzeb (także przy wykorzystaniu ankiet elektronicznych), zgodnie ze szczegółowo określonymi wymaganiami planu działania
 • są podporządkowane celom wyrażonym w postaci konkretnych, ilościowych, obserwowalnych i z góry określonych wyników
 • są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić pełny (tzn. przekraczający 80% w przypadku najmniej uzdolnionych uczestników) transfer treści nauczania z sali szkoleniowej do miejsca pracy
 • są prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów

Organizujemy następujące rodzaje i formy szkoleń:

 • szkolenia przygotowujące i wprowadzające (o charakterze przyuczenia)
 • szkolenia dostosowawcze (doskonalenie i dokształcanie zawodowe)
 • szkolenia zmieniające profil potencjału pracy (przekwalifikowania zawodowe)

Programy szkoleniowe realizujemy w formie szkoleń zamkniętych - in company (wewnątrz przedsiębiorstwa) oraz w formie otwartej. Szkolenia zamknięte to szkolenia dedykowane konkretnej Firmie, z zaprojektowanym (zgodnie z Jej specyfiką i potrzebami) programem szkoleniowym, uwzględniające poziom wiedzy i kompetencji pracowników. Szkolenia takie odzwierciedlają rzeczywistość życia organizacji, jej powiązanie z otoczeniem zewnętrznym. Szkolenia otwarte proponowane są wszystkim zainteresowanym z różnych firm i branż - stanowią doskonałą możliwość wymiany doświadczeń biznesowych czy też objęcia programem rozwojowym pracowników, którzy z różnych względów nie skorzystali z programów kształcenia w organizacji (np. zostali przyjęci do niej po zakończeniu procesów szkoleniowych).

Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez study case, gry symulacyjne, ćwiczenia, scenki, pracę z kamerą. Szkolenia dają również możliwość autodiagnozy własnych zasobów (testy). Pracujemy z wykorzystaniem technik indywidualnego szkolenia (coaching) oraz grupowego (burza mózgów); zarówno na stanowisku pracy (on the job training) oraz poza stanowiskiem (off the job training).

Po każdym szkoleniu dokonujemy jego oceny. Ewaluacja przedstawia efekty prowadzonych działań i stopień realizacji zakładanych celów szkoleniowych.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Ewa Świątkowska
Trener, coach, psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) studiów podyplomowych z zakresu komunikacji perswazyjnej (reklama, PR, promocja polityczna) oraz z zakresu coachingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie psychologa oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą (prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień) i dorosłymi. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: komunikacji interpersonalnej, zarządzania stresem, asertywności, zarządzania konfliktem, mobbingu, budowania zespołu, motywowania, autoprezentacji i budowania wizerunku. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners