eduPartners
Doradztwo
 

Systemy zarządzania kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami jest zespołem działań prowadzących do wzrostu wartości kapitału ludzkiego i efektywności działania organizacji.

Zarządzanie kompetencjami obejmuje określanie standardów kompetencyjnych, planowanie i organizowanie działań związanych z kształtowaniem kompetencji w organizacji, inspirowanie i motywowanie ludzi w kierunku doskonalenia zawodowego i podejmowania się nowych bądź szerszych ról organizacyjnych, a także kontrolę przebiegu związanych z tym procesów.

Prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system zarządzania kompetencjami umożliwia integrację poszczególnych dziedzin zarządzania zasobami ludzkimi w jedną całość. Dotyczy to w szczególności takich procesów jak:
 • rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy
 • tworzenie systemu ocen pracowników
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • ocena efektów przeprowadzonych szkoleń
 • kształtowanie ścieżek kariery zawodowej
 • podejmowanie decyzji dotyczących zwolnień pracowników
W procesie identyfikacji kompetencji można wyróżnić następujące etapy:
 1. Analiza czynności wykonywanych na danym stanowisku
 2. Prezentacja wyników przeprowadzonych badań
 3. Przedstawienie listy proponowanych kompetencji
 4. Ustalenie kryteriów, według których będzie podejmowana decyzja o umieszczeniu na wspólnej liście kompetencji
 5. Wybór listy kompetencji dotyczących poszczególnych stanowisk
 6. Dokonanie ostatecznych (co nie oznacza niemogących podlegać modyfikacjom) opisów kompetencji

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Systemy zarządzania kompetencjami prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Marzena Kalińska
Psycholog, trener i doradca zawodowy

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, zarządzania czasem, budowania zespołu, kreatywności i twórczego myślenia, zarządzania zmianami oraz asertywności i radzenia sobie ze stresem. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners