eduPartners
Doradztwo
 

System wynagrodzeń

System wynagradzania to zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych i stanowiących całość elementów, na które składają się: odpowiedni dobór składników i form wynagradzania, opracowanie zasad ustalania wysokości i struktury wynagrodzeń, procedur administracyjnych w zakresie planowania, naliczania, wypłacania i monitorowania wynagrodzeń, a także dokonanie podziału kompetencji między pracownikami wykonującymi te zadania.

Punktem wyjścia do opracowania projektu wynagrodzeń jest wartościowanie stanowisk pracy.

Kolejne etapy są następujące:
 1. Projekt taryfikatora. Wynikiem zastosowania ustalonego systemu wag (punktacji) do stanowisk podstawowych jest uszeregowanie stanowisk według ich „wielkości” w sensie ich znaczenia dla firmy, z punktu widzenia wyselekcjonowanych kryteriów. Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie taryfikatora.
 2. Określenie warunków wstępnych tabeli wynagrodzeń (na podstawie wywiadów z kierownictwem oraz obecnego regulaminu wynagrodzeń):
  • podstawowe zasady polityki wynagrodzeń
  • kryteria, na których będą się opierały różnice w wysokości wynagrodzeń
  • sposoby przekazywania pracownikom informacji na temat systemu wynagrodzeń
  • zasady budowy systemu wynagrodzeń
  • parametry systemu wynagrodzeń
 3. Opracowanie wzoru tabeli wynagrodzeń
  • wyznaczenie przedziału rozpiętości wynagrodzeń
  • wyznaczenie rozpiętości kategorii stanowisk (skala punktowa w oparciu o wyniki wartościowania stanowisk pracy)
  • wyznaczenie liczby kategorii stanowisk pracy/ siatek płac
  • określenie nachylenia linii polityki płac (na podstawie analiz liczbowych)
  • rozmieszczenie wynagrodzeń na diagramie rozproszonym
 4. Opracowanie systemu wynagradzania pracowników dostosowanego do awansu zawodowego. System ten pozwala w stosunkowo prosty sposób zaszeregować pracowników do poszczególnych kategorii i ustalić dla każdego z nich odpowiednie wynagrodzenie zgodne z awansem płacowym
 5. Wdrożenie systemu wynagrodzeń

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu System wynagrodzeń prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Anna Kuziemko
Trener, szkoleniowiec i doradca

Autorka kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, technik sprzedaży i negocjacji handlowych. Szkolenia prowadzi od 1996 roku. Uczestniczka kilkunastu konferencji i autorka artykułów z zakresu zarządzania personelem („Edukacja i Zarządzanie”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”). zobacz
Copyright © 2018 eduPartners