eduPartners
Doradztwo
 

System ocen pracowników

Okresową ocenę pracowników można zdefiniować jako wyrażony w formie pisemnej lub ustnej pogląd wartościujący efekty pracy, zachowania, czy cechy osobowości osób zatrudnionych w danej organizacji, z przyjętymi w firmie normami i wzorcami.

Do głównych celów systemu ocen okresowych można zaliczyć:
 • dobór najbardziej efektywnych metod i narzędzi oceny do poszczególnych kategorii zaszeregowania
 • opracowanie narzędzi oceny
 • opracowanie systemu powiązania wyników ocen okresowych z systemami zarządzania w firmie
Zakres oferowanych usług w ramach projektowania i wdrażania systemu okresowych ocen pracowniczych obejmuje:
 1. Projekt systemu ocen okresowych: dobór metod i narzędzi
 2. Pomoc w diagnozowaniu sytuacji w firmie oraz określeniu najważniejszych potrzeb i problemów, które przy pomocy systemu oceniania mogą zostać rozwiązane
 3. Pomoc i konsultacje przy określaniu kryteriów oceny, które zgodne będą z jej celami i specyfiką firmy
 4. Przygotowanie kwestionariuszy, arkuszy oceny i zeszytów okresowej oceny wyników pracy oraz ich przetestowanie
 5. Szkolenia z zakresu technik oceny i pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich dla celów danej organizacji
 6. Szkolenia dla osób przeprowadzających rozmowy oceniające
 7. Szkolenia dla pracowników dotyczące celów i kryteriów systemu, korzyści, które wynikają z jego wprowadzenia oraz możliwości planowania indywidualnego rozwoju w oparciu o wyniki oceny
 8. Pomoc przy przeprowadzaniu ocen (dystrybucja kwestionariuszy, objaśnienie instrukcji) a także, na życzenie Zamawiającego, sporządzanie opinii na temat pracowników
 9. Pomoc w określeniu powiązania wyników ocen okresowych z pozostałymi systemami zarządzania (system wynagrodzeń, system rotacji stanowiskowych pionowych i poziomych, system planowania zatrudnienia itd.)
 10. Pomoc w stworzenieu aplikacji informatycznej wspomagającej zarządzanie wynikami ocen okresowych
Projekt systemu oceny okresowej  składa się z następujących etapów realizacji:
 1. Analiza struktury firmy w celu wyboru grup pracowniczych podlegających ocenie
 2. Analiza kart opisu stanowisk ww. grup pracowniczych jako podstawa opracowania kryteriów oceny poszczególnych kategorii zaszeregowania
 3. Dokonanie analizy stanowisk i ich opisu w przypadku braku danych
 4. Zapoznanie się z efektami wartościowania pracy w firmie, taryfikatorami na poszczególnych stanowiskach
 5. Dobór metod i narzędzi oceny
 6. Opracowanie wstępnej procedury oceniania pracowników oraz zasad powiązania z innymi podsystemami zarządzania kadrami
 7. Wyłonienie kryteriów oceny pracowników
 8. Wdrażanie systemu: przygotowanie psychologiczne, przygotowanie organizacyjne, przeprowadzenie oceny, opracowanie wyników, szkolenia

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu System ocen pracowników prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Anna Kuziemko
Trener, szkoleniowiec i doradca

Autorka kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, technik sprzedaży i negocjacji handlowych. Szkolenia prowadzi od 1996 roku. Uczestniczka kilkunastu konferencji i autorka artykułów z zakresu zarządzania personelem („Edukacja i Zarządzanie”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”). zobacz
Copyright © 2018 eduPartners