eduPartners
Doradztwo
 

System motywacyjny

Przez system motywacyjny rozumie się uporządkowany zbiór narzędzi motywowania i czynników motywacyjnych powiązanych wzajemnie ze sobą i tworzących całość, mającą na celu stworzenie warunków i skłanianie pracowników do zachowań organizacyjnych funkcjonalnych względem celów firmy. Znajomość mechanizmów funkcjonowania systemu motywacyjnego i umiejętność stosowania odpowiednich narzędzi motywacyjnych, jest jednym z czynników sukcesu w kierowaniu ludźmi.

Podczas realizacji projektu z zakresu systemów motywacyjnych planowane jest osiągnięcie następujących celów poznawczych:
 • analiza i ocena obecnego systemu motywacyjnego stosowanego w firmie
 • analiza i ocena poziomu motywacji pracowników
 • analiza i ocena satysfakcji pracowników
 • diagnoza problemów i identyfikacja luk w systemie motywacji
Celem aplikacyjnym projektu jest opracowanie systemu motywacyjnego w oparciu o otrzymane wyniki badań.

Do realizacji projektu proponujemy wykorzystanie następujących metod badawczych:
 • wywiad bezpośredni
 • wywiad kwestionariuszowy
 • ankieta elektroniczna
 • konsultacje z kierownictwem
 • analiza dokumentacji firmy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (m.in.: struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, opis stanowisk pracy, zakres obowiązków itp.)
Projekt systemu motywacyjnego składa się z następujących etapów realizacji:
 1. Stworzenie kwestionariusza oceny mającego na celu zbadanie obecnego systemu motywacyjnego w firmie oraz poziomu satysfakcji pracowników
 2. Przeprowadzenie badań
 3. Analiza wyników: uzyskanie dokładnych informacji na temat poziomu motywacji i satysfakcji pracowników oraz obszarów wymagających rozwoju; diagnoza problemów i identyfikacja luk w systemie motywacji
 4. Opracowanie i prezentacja raportu, zawierającego propozycje i projekt systemu motywacyjnego w oparciu o uzyskane wyniki
 5. Połączenie systemu motywacyjnego z obecnym systemem wynagrodzeń
 6. Wdrożenie systemu

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu System motywacyjny prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Ewa Świątkowska
Trener, coach, psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) studiów podyplomowych z zakresu komunikacji perswazyjnej (reklama, PR, promocja polityczna) oraz z zakresu coachingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie psychologa oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą (prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień) i dorosłymi. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: komunikacji interpersonalnej, zarządzania stresem, asertywności, zarządzania konfliktem, mobbingu, budowania zespołu, motywowania, autoprezentacji i budowania wizerunku. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners