eduPartners
Doradztwo
 

Opisy stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy pełni rolę formalnego dokumentu przypisującego do każdego stanowiska określony zakres zadań, odpowiedzialności oraz uprawnień. Dobrze opracowany opis stanowiska jest źródłem wiedzy na temat specyfiki pracy na danym stanowisku, miejsca tego stanowiska w strukturze oraz w hierarchii organizacyjnej.

Jednym z zasadniczych elementów składowych opisu pracy jest profil kompetencyjny, który określa minimalne wymagania kompetencyjne dla osoby wykonującej pracę na danym stanowisku.

Opis pracy zawiera informacje na temat głównych cech charakteryzujących dany rodzaj pracy.

Są to:
 • nazwa danego rodzaju pracy/stanowiska, zawodu
 • cel utworzenia stanowiska, (przedstawienie powodów utworzenia stanowiska z punktu widzenia strategicznych celów firmy)
 • miejsce w strukturze organizacyjnej (komu podlega, kim kieruje)
 • zakres głównych zadań (podstawowe obowiązki)
 • inne informacje charakteryzujące specyfikę danej pacy (np.: podejmowane decyzje, wpływ stanowiska na wyniki biznesowe, poziom odpowiedzialności finansowej, liczba podległych pracowników itp.)
 • informacje o wymaganiach kompetencyjnych na danym stanowisku
Opisy stanowisk pracy są źródłem informacji wykorzystywanym w:
 • procesie rekrutacji i selekcji
 • doborze kryteriów wartościowania i kryteriów ocen okresowych pracowników
 • tworzeniu profili kompetencyjnych
 • tworzeniu ścieżek awansu
 • mapowaniu kompetencji
 • opracowywaniu regulaminów organizacyjnych
 • modelowaniu struktur organizacyjnych
Etapy tworzenia opisów stanowisk:
 1. Analiza pracy lub/ i analiza procesów
 2. Określenie celu każdego stanowiska pracy
 3. Wyłonienie głównych zadań i czynności realizowanych na poszczególnych stanowiskach (profil zadaniowy)
 4. Określenie wymagań kompetenyjnych (profil kompetencyjny)
 5. Określenie specyfiki stanowiska związanej z:
  • poziomem decyzyjności
  • rodzajem i poziomem uprawnień
  • poziomem innowacyjności
  • poziomem odpowiedzialności
  • zakresem kontaktów wewnętrz organizacji
  • zakresem kontaktów zewnętrznych
  • współpracą i współdziałaniem
 6. Umiejscowienie stanowska pracy w strukturze organizacyjnej (zależność służbowa, plany następstw)

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Opisy stanowisk pracy prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Ewa Świątkowska
Trener, coach, psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) studiów podyplomowych z zakresu komunikacji perswazyjnej (reklama, PR, promocja polityczna) oraz z zakresu coachingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie psychologa oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą (prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień) i dorosłymi. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: komunikacji interpersonalnej, zarządzania stresem, asertywności, zarządzania konfliktem, mobbingu, budowania zespołu, motywowania, autoprezentacji i budowania wizerunku. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners