Badanie Rynku Wynagrodzeń - 13 edycja branży WOD-KAN - 13. edycja Badanie Rynku Wynagrodzeń Zarejestruj się!

Rejestracja udziału w badaniu i konferencji

Implikacje unijnej dyrektywy o transparentności wynagrodzeń dla branży WOD-KAN.

Poniższy formularz rejestracyjny umożliwia rejestrację delegowanych pracowników na konferencję oraz możliwość wzięcia udziału w Badaniu Rynku Wynagrodzeń - 13. edycja. Prosimy o uzupełnienie niezbędnych danych.

  Dane firmy:  Osoba kontaktowa:  Badanie Rynku Wynagrodzeń:

  Konferencja:

  Dodatkowe informacje:

  Ceny udziału w konferencji BRW.

  1800 zł
  Nocleg w hotelu, pokój 1 os.
  Cena netto za osobę
  • Udział w konferencji oraz materiały
  • Przerwy kawowe
  • Obiady
  • Uroczysta kolacja połączona z częścią artystyczną
  • Nocleg w pokoju 1 os. w hotelu Columna Medica ****
  • Śniadanie
  1655 zł
  Nocleg w hotelu, pokój 2 os.
  Cena netto za osobę
  • Udział w konferencji oraz materiały
  • Przerwy kawowe
  • Obiady
  • Uroczysta kolacja połączona z częścią artystyczną
  • Nocleg w pokoju 2 os. w hotelu Columna Medica ****
  • Śniadanie
  1360 zł
  Bez noclegu
  Cena netto za osobę
  • Udział w konferencji oraz materiały
  • Przerwy kawowe
  • Obiady
  • Uroczysta kolacja połączona z częścią artystyczną
  Do podanych kwot netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  Raport Badania Rynku Wynagrodzeń

  Koszt 2500 zł netto – dla uczestników Badania Rynku Wynagrodzeń.
  Koszt 4000 zł netto – dla pozostałych przedsiębiorstw.
  Do podanych kwot netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  Warunki zgłoszenia:

  1. Warunkiem rejestracji udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszenia (zeskanowaną kopię) na adres e-mail brw@edupartners.pl do dnia 20 kwietnia 2023. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Wpłaty za udział w konferencji należy dokonać na podstawie wystawionej faktury, która zostanie przesłana przez EDUPARTNERS na adres e-mail wpisany w formularzu zgłoszenia najpóźniej do 5 dni roboczych po przesłaniu zgłoszenia.
  3. Firma EDUPARTNERS zwraca pełną kwotę za udział w konferencji, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału w szkoleniu przesłana zostanie najdalej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem konferencji. Po tym terminie zgłaszającemu nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty.
  4. W przypadku, gdyby konferencja nie odbyła się z powodów zależnych od organizatora, zgłaszającemu zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.
  5. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia firmę EDUPARTNERS do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.

  Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (w skrócie ADO) jest EDUPARTNERS Szkolenia i Doradztwo J. I K. Krawczyk Sp. J. z siedzibą w Chorzowie (41-506), ul. S. Batorego 48. Adres do kontaktu: brw@edupartners.pl,
  2. Dane będą przetwarzane aby zrealizować cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów ADO, w celu realizacji usługi, w tym opracowania raportu indywidualnego dla przedsiębiorstwa biorącego udział w badaniu.
  3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, aby wykonać usługę. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w konferencji.
  4. Państwa dane będą przekazywane podmiotowi, który na zlecenie ADO wykonuje czynności wspierające jego działalność tj. home.pl SA, (skrzynka e-mail).
  5. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas realizacji usługi.
  6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), wycofania w  dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
  Udostępnij: