eduPartners
Doradztwo
 

Modelowanie struktury organizacyjnej

Modelowanie struktury organizacyjnej jest najczęściej efektem przeprowadzonego audytu organizacyjnego i "receptą" na występujące luki organizacyjne.

Na modelowanie struktur organizacyjnych składają się takie elementy, jak:
 1. Podział pracy w ramach organizacji (odpowiedni podział zakresów zadań i obowiązków, będących pochodną przeprowadzonej analizy pracy)
 2. Rozpiętość kierowania (liczba pracowników podległych bezpośrednio jednemu kierownikowi)
 3. Regulamin organizacyjny, na który składają się takie elementy, jak:
  • schemat organizacyjny
  • tzw. księga służb (określa ramowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych i samodzielnych)
  • podstawowe instrukcje i ramowe procedury oraz inne zarządzenia określające ramowo działania przedsiębiorstwa
Proces projektowania struktury organizacyjnej składa się z następujących etapów:
 1. Ustalenie celu głównego, celów uzupełniających (misja firmy)
 2. Mapowanie procesów - graficzne i opisowe przedstawienie wszystkich procesów przebiegających w ramach firmy
 3. Projektowanie stanowisk pracy - określenie zakresu obowiązków poszczególnych osób pracujących w organizacji
 4. Grupowanie stanowisk organizacyjnych w stanowiska funkcjonalne
 5. Formalizacja struktury organizacyjnej - określenie zakresu zadań i odpowiedzialności, stworzenie opisów stanowisk pracy
 6. Określenie powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi stanowiskami i komórkami organizacyjnymi

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Modelowanie struktury organizacyjnej prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Anna Kuziemko
Trener, szkoleniowiec i doradca

Autorka kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, technik sprzedaży i negocjacji handlowych. Szkolenia prowadzi od 1996 roku. Uczestniczka kilkunastu konferencji i autorka artykułów z zakresu zarządzania personelem („Edukacja i Zarządzanie”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”). zobacz
Copyright © 2018 eduPartners