eduPartners
Doradztwo
 

Mapowanie procesów

Mapowanie procesów polega na analizie funkcjonowania procesu lub zespołu procesów / operacji i ich wzajemnych powiązań. Jest bardzo przydatne w audycie organizacyjnym, gdzie ważne jest zrozumienie sekwencji poszczególnych działań i identyfikacja luk generujących potencjalne problemy organizacyjne.

Podstawowa mapa procesów przedstawia, jakie działania wchodzą w zakres procesu i jak działania te są powiązane. Bardziej rozbudowane mapy mogą zawierać:
 • wykonawców działań (na przykład stanowiska lub komórki organizacyjne)
 • mechanizmy realizacji działań (na przykład używane systemy informatyczne)
 • informacje potrzebne do wykonania działań (informacje wejściowe)
 • informacje będące rezultatem wykonania działań (informacje wyjściowe)
Mapy procesów używane są do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu firm przy okazji:
 • wdrożenia systemów zarządzania jakością
 • wdrożenia zarządzania procesowego
 • wdrożenia "Lean Manufacturing"
 • wdrożenia zbalansowanej karty wyników (BSC)
 • modelowania struktury organizacyjnej
 • organizowania funkcjonowania firmy podczas restrukturyzacji
 • skracania czasu wykonywania procesów
 • zmniejszania kosztów wykonywania procesów
 • wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych
 • przechodzenia na działalność gospodarczą w oparciu o Internet
 • tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw
Etapy mapowania procesów:
 1. Identyfikacja procesów elementarnych przebiegających w ramach realizacji działań przedsiębiorstwa
 2. Podział procesów na główne i pomocnicze
 3. Wyróżnienie procesów kluczowych z punktu widzenia realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa
 4. Odzwierciedlenie przebiegu procesów w ramach poszczególnych działów
 5. Charakterystyka procesów elementarnych służąca do określenia procesów przekrojowych

  Pod pojęciem procesu przekrojowego rozumiany jest zestaw powiązanych procesów elementarnych, realizowanych w różnych elementach organizacyjnych. Zakres procesu przekrojowego może być w związku z tym dowolny, zależnie od celów przedsięwzięcia. Celem prac analitycznych może być na przykład rozpoznanie najważniejszych powiązań organizacyjnych wewnątrz firmy.

  Proces przekrojowy tworzony jest zawsze w oparciu o definicje procesów elementarnych, w związku z czym jego zakres wyznaczony jest przez zdarzenie początkowe pierwszego oraz zdarzenie końcowe ostatniego procesu elementarnego.
 6. Opracowanie ogólnych i szczegółowych map/ diagramów procesów (zgodnie z przyjętą metodologią, najbardziej efektywną z punktu widzenia osiągnięcia konkretnego celu)
 7. Analiza luk organizacyjnych
 8. Naniesienie zmian na obecne mapy procesów i stworzenie modelu docelowego organizacji (opcjonalnie)

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Mapowanie procesów prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Jolanta Krawczyk
Doradca zawodowy i organizacyjny

Specjalista w zakresie programów rozwojowych i motywacyjnych oraz systemów zarządzania. Realizuje projekty związane z analizą organizacji, audyty organizacyjne i kompetencyjne, systemy ocen okresowych, wynagrodzeń, badania kultury organizacyjnej i projekty rekrutacyjne. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners