eduPartners
Doradztwo
 

Doradztwo personalne i zawodowe

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.”
(J. D. Rockefeller)

Realizujemy następujące projekty doradcze:

Audyt personalny

Audyt kompetencyjny (audyt personalny) polega na diagnozie i ocenie umiejętności zawodowych oraz określeniu składników osobowości oraz motywacji budujących kompetencje pracownika i/lub kandydata. Celem audytu jest efektywne zbadanie potencjału i możliwości indywidualnego wzrostu i rozwoju poszczególnych pracowników. więcej

Assessment Center

Ocena typu Assessment Center polega na ewaluacji kompetencji pracowników i porównaniu poziomu posiadanych przez nich kompetencji do poziomu pożądanego na danym stanowisku (lub na przyszłym stanowisku, które ma objąć pracownik). Ocena ta formułowana jest w oparciu o obserwację potencjalnego lub obecnego pracownika w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do występujących w organizacji. więcej

Przeciwdziałanie mobbingowi

Kilka lat temu problematyka mobbingu w organizacji budziła być może zaciekawienie, być może uśmiech, jednym słowem nie spędzała snu z powiek ani pracownikom ani pracodawcom. Tak długo, jak mówiło się wyłącznie o kulturze zarządzania, o partnerskim czy demokratycznym stylu zarządzania lub kulturze organizacyjnej, to problematyka nękania pracowników była pewnego rodzajem tematem tabu – niestety często występującym. W momencie pojawienia się uregulowań natury prawnej, które to uregulowania doprecyzowały obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania zjawisku temat mobbingu na stałe zagościł w życiu wielu firm: z jednej strony dawał szanse ofiarom na zaprzestanie molestowania, z drugiej jednak otwarł furtkę dla osób, które bezpodstawnie pomawiają o mobbing. więcej

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników to cały proces pozyskiwania ludzi świadczących pracę dla organizacji. W węższym znaczeniu rekrutacja oznacza proces przyciągania kandydatów do organizacji, którzy następnie poddawani są selekcji, czyli wyborowi przez odsiew kandydatów nie spełniających określonych wymogów. więcej

Outsourcing HR

Outsourcing funkcji personalnej polega na zlecaniu niezależnym dostawcom zewnętrznym bądź specjalistycznym firmom, zajmującym się świadczeniem usług lub sprzedażą na zasadzie stałej współpracy, wykonywania zadań z zakresu funkcji personalnej, które zwykle są realizowane przez pracowników przedsiębiorstwa. więcej

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Ewa Świątkowska
Trener, coach, psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) studiów podyplomowych z zakresu komunikacji perswazyjnej (reklama, PR, promocja polityczna) oraz z zakresu coachingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie psychologa oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą (prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień) i dorosłymi. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: komunikacji interpersonalnej, zarządzania stresem, asertywności, zarządzania konfliktem, mobbingu, budowania zespołu, motywowania, autoprezentacji i budowania wizerunku. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners