eduPartners
Doradztwo
 

Badanie satysfakcji i opinii pracowników

Badania satysfakcji i opinii pracowników pozwalają poznać środowisko pracownicze, zidentyfikować zagrożenia oraz szanse rozwojowe firmy. W oparciu o wyniki badań można wprowadzać zmiany, które usprawnią działania organizacji oraz pozwalają przystosować się do zmieniających się warunków otoczenia. Niezadowoleni i nie usatysfakcjonowani pracownicy pracują mniej wydajnie, nie są zaangażowani w funkcjonowanie organizacji i nie czują się za nią współodpowiedzialni. W interesie organizacji jest więc stworzenie pracownikom jak najlepszych warunków pracy i utrzymanie przyjaznej atmosfery wewnątrz organizacji.

Badanie satysfakcji i opinii pracowników jest szczególnie ważnym krokiem w czasie trwania zmian, a więc przy wprowadzaniu w życie takich projektów jak system wynagrodzeń czy zmiana w strukturze organizacyjnej itp. Pracownicy narażeni są wtedy na dodatkowy stres, często brakuje im informacji, obawiają się zwolnień. Rozpoznanie ich lęków, a następnie wyjaśnienie zapalnych spraw może zapobiec wielu problemom organizacyjnym, nadmiernej fluktuacji kadr, walki wewnątrz organizacji.

Celem badania jest poznanie opinii pracowników na temat poszczególnych aspektów związanych z pracą, m.in. takich jak:
  • źródła motywacji do pracy
  • stopień zadowolenia z obecnej pracy
  • czynniki wpływające na niezadowolenie z pracy w firmie
  • ocena możliwości rozwoju
  • ocena atmosfery w miejscu pracy
  • ocena relacji z przełożonym
  • ocena relacji ze współpracownikami
  • ocena obecnego systemu wynagrodzeń
  • ocena potencjalnych narzędzi motywacyjnych

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Badanie satysfakcji i opinii pracowników prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Łukasz Korga
Szkoleniowiec, praktyk

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i prawa pracy. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w jednym z partnerstw uczestniczących w inicjatywie EQUAL realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners