eduPartners
Doradztwo
 

Badanie potrzeb szkoleniowych

Badanie potrzeb szkoleniowych stanowi nieodłączny element systematycznego modelu szkolenia, czyli modelu, który z założenia zapewnia efekt sprzężenia zwrotnego pomiędzy analizą potrzeb szkoleniowych, planem i programem szkolenia, jego realizacją oraz oceną efektów i wyników.

Analiza potrzeb szkoleniowych odbywa się na trzech poziomach:
 1. Stanowiska pracy:
  Analiza ta skupia się na analizie zadań (identyfikacji zadań oraz identyfikacji wiedzy, umiejętności i zachowań) i prowadzić ma do ustalenia, czego powinien nauczyć się uczestnik szkolenia, aby wykonywać pracę bardziej efektywnie. Wszystkie te informacje zapewnia profil kompetencyjny, gdyż zaproponowana metodologia umożliwia połączenie poziomu zadań pracownika i wymaganych do ich wypełnienia cech. Kluczowe pytania: Jakie zadania realizowane są w firmie? Jakie kompetencje: wiedza, umiejętności, postawy wymagane są lub będą w najbliższej przyszłości na poszczególnych stanowiskach pracy?
 2. Indywidualnym (osobowym):
  Warunkiem dokonania analizy osobowej jest skupienie się na pojedynczym pracowniku. Szczegółowo określone wymagania kompetencyjne pozwalają również na cenę poziomu kompetencji pracownika. Dla poszczególnych pracowników organizacja może porównać poziom kompetencji każdego z nich z poziomem wymaganym w profilu i odpowiednio do tego dostosować plan szkoleniowy. Kluczowe pytania: Jaki jest poziom wykonania zadań przez pracownika? Które składniki kompetencji pracownik powinien rozwijać? Kto potrzebuje szkolenia? Czy pracownicy są gotowi do szkolenia?
 3. Organizacji jako całości:
  Dokonując analizę indywidualną jak i analizę na poziomie stanowiska pracy, firma uzyskuje informację zwrotną na temat poziomu kompetencji każdego pracownika, a także ogólnego poziomu kompetencji w firmie. Pozwala to na analizę potrzeb szkoleniowych na poziomie całej organizacji, opartej na analizie luki szkoleniowej. Powiązanie modelu kompetencji ze strategią organizacji pozwala również na odzwierciedlenie tego poziomu w planach szkoleniowych.
Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych umożliwia zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Badanie potrzeb koncentruje się na diagnozowaniu rozbieżności między stanem obecnym a pożądanym. Potrzeby rozumiane są tu jako cele, dotyczące możliwych do modyfikowania wyników działań edukacyjnych.

Badanie potrzeb szkoleniowych prowadzone jest w celu:
 • podjęcia decyzji, kiedy i jakie szkolenie należy przeprowadzić
 • poznania i dostosowania do uwarunkowań i oczekiwań organizacji
 • poznania motywacji, postaw, wiedzy, umiejętności i zachowań uczestników
 • bardziej efektywnego wykorzystania czasu szkolenia
 • łatwiejszego skonkretyzowania celów oraz oczekiwań zgłaszanych przez zleceniodawcę
 • zmotywowania przyszłych uczestników szkolenia do aktywnego udziału nastawionego na wymierne efekty
 • stworzenie rzetelnych podstaw do badania efektywności i skuteczności szkolenia
Najczęściej stosowanymi przez doradców eduPartners narzędziami badawczymi w procesie rozpoznawana oraz analizy potrzeb szkoleniowych są m.in.:
 • wywiad bezpośredni (badanie opinii)
 • badania ankietowe
 • techniki socjometryczne (socjodram, obserwacja uczestnicząca, mystery shopping)
 • opis stanowiska
 • testy
 • analiza wtórnych źródeł informacji (prasa branżowa, foldery, raporty, wyniki analiz z przeprowadzonych wcześniej audytów)
 • obserwacja lub symulacja
 • studium przypadku
 • arkusz diagnostyczny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Badanie potrzeb szkoleniowych prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Programy doradcze:

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Anna Kuziemko
Trener, szkoleniowiec i doradca

Autorka kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, technik sprzedaży i negocjacji handlowych. Szkolenia prowadzi od 1996 roku. Uczestniczka kilkunastu konferencji i autorka artykułów z zakresu zarządzania personelem („Edukacja i Zarządzanie”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”). zobacz
Copyright © 2018 eduPartners