eduPartners
Doradztwo
 

Badanie kultury organizacyjnej

Posiadanie kultury organizacyjnej jest jednym z podstawowych warunków przetrwania przedsiębiorstwa i zasadniczym czynnikiem wpływającym na jego efektywność.

Kultura organizacyjna stanowi utrwalony wzorzec podzielanych przez członków danej organizacji założeń, wartości, norm i sposobów radzenia sobie z doświadczeniami, które zostały wypracowane, odkryte lub stworzone w toku jej rozwoju i które manifestują się w określonych zachowaniach jej członków.

Badanie kultury organizacyjnej powinno być punktem wyjścia planowanych innowacji w zakresie reorganizacji procesów i wprowadzania nowych metod. Docenienie aspektu kulturowego jest szczególnie ważne w dobie ciągłych zmian, takich jak restrukturyzacja, fuzje, przejęcia, oraz proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.

Współczesne badania wskazują na siedem podstawowych cech stanowiących istotę kultury organizacji:
 • stopień, w jakim zachęca się pracowników do innowacyjności i podejmowania ryzyka
 • stopień, w jakim oczekuje się od pracowników precyzji, analitycznego podejścia i zwracania uwagi na szczegóły
 • stopień, w jakim kierownictwo skupia uwagę raczej na wynikach niż na metodach oraz procesach stosowanych do ich uzyskania
 • stopień, w jakim kierownictwo w podejmo­waniu decyzji uwzględnia wpływ wyników na ludzi w organizacji
 • stopień, w jakim pracę organizuje się raczej wokół zespołów niż wokół poszczególnych ludzi
 • stopień, w jakim ludzie są raczej agresywni i nastawieni na rywalizację niż pobłażliwi
 • stopień, w jakim działalność organizacji zmierza raczej do utrzymania status quo niż do rozwoju
Kultura organizacyjna wpływa na:
 • wyniki pracy jednostek, wydajność organizacyjną, satysfakcję z pracy i zaangażowanie
 • strategię planowania i realizację zadań
 • skalę występowania oporów wobec zmian i konfliktów organizacyjnych
 • innowacje i rozwój nowych produktów
 • marketing i sprzedaż

Dotyczy więc właściwie wszystkich aspektów funkcjonowania organizacji. Nic dziwnego zatem, że kultura organizacyjna nazywana jest „autonomicznym systemem nerwowym organizacji". Służy eliminowaniu dwuznaczności zachowań i promuje proefektywne zachowania pracowników firmy. Dzięki niej podzielają oni wzory zachowań i założenia przekazywane następnie nowym pracownikom.

Zakres badania kultur organizacyjnych jest precyzowany w zależności od potrzeb firmy, może on zostać rozszerzony o inne aspekty podsystemów społecznych, takich jak:
 • opinie pracowników na dany temat (badanie postaw i opinii pracowników, badania satysfakcji)
 • skuteczność kanałów komunikacji
 • gotowość do zmian

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Badanie kultury organizacyjnej prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Jolanta Krawczyk
Doradca zawodowy i organizacyjny

Specjalista w zakresie programów rozwojowych i motywacyjnych oraz systemów zarządzania. Realizuje projekty związane z analizą organizacji, audyty organizacyjne i kompetencyjne, systemy ocen okresowych, wynagrodzeń, badania kultury organizacyjnej i projekty rekrutacyjne. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners