eduPartners
Doradztwo
 

Audyt personalny

Audyt kompetencyjny (audyt personalny) to usługa diagnozy i oceny umiejętności zawodowych, składników osobowości oraz motywacji budujących kompetencje pracownika i/lub kandydata.

Celem audytu jest efektywne zbadanie potencjału i możliwości indywidualnego wzrostu i rozwoju pracowników – kandydatów do promocji wewnątrz firmy, dzięki czemu organizacja uzyskuje możliwość efektywnej alokacji zasobów ludzkich i optymalnego wzrostu.

Usługę tę polecamy firmom, które w krótkim czasie chcą uzyskać rzetelne informacje na temat poziomu wybranych kompetencji, posiadanych przez pracownika i/lub kandydata.

Korzyści dla Zamawiającego:
  • uzyskanie precyzyjnych informacji na temat potencjału posiadanego przez pracowników
  • możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy na temat pracownika/pracowników w planowaniu ścieżek rozwoju czy sukcesji stanowisk
  • możliwość szerokiego wykorzystania posiadanej wiedzy w obszarze HR: rekrutacja i selekcja, planowanie szkoleń, planowanie redukcji zatrudnienia, oceny okresowe
  • obsada stanowisk zgodnie z potencjałem pracowników
  • możliwość optymalnego wykorzystania kompetencji pracowników
Proces audytu kompetencyjnego składa się z następujących etapów realizacji:
  1. Analiza funkcjonalna – sformułowanie wymagań stanowiska/stanowisk poprzez określenie kompetencji warunkujących efektywną realizację zadań. W wyniku dokonanej analizy uzyskujemy zestawy kompetencji kluczowych dla stanowiska, grupy stanowisk lub organizacji
  2. Ocena - techniki i narzędzia: wywiad kompetencyjny /badanie poziomu kompetencji metodą zdarzeń krytycznych tj. behawioralną/, psychometria: testy zdolności i osobowości
  3. Integracja ocen - w wyniku przeprowadzenia oceny uzyskujemy dokładne i rzetelne informacje na temat poziomu kompetencji i potencjału pracowników, ich silnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju. Sformułowany zostaje i zaprezentowany decydentom raport całościowy oraz raporty indywidualne, prezentowane także uczestnikom w trakcie indywidualnych sesji informacji zwrotnych. Wszystkie zastosowane narzędzia są dobierane do potrzeb określonych przez Państwa i zgodnych z oczekiwaniami stawianymi pracownikom
Metoda ta daje podobne możliwości oceny jak w przypadku zastosowania metody Assessment Center, ale tylko wówczas, gdy zostanie wykorzystane przy ocenie zadane symulacyjne lub studium przypadku.

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Audyt personalny prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Magdalena Korga
Szkoleniowiec, prawnik

Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa cywilnego i gospodarczego. Praktyk, zajmuje się doradztwem prawnym, w tym w szczególności specjalizując się w tematyce ochrony danych osobowych prowadzi wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz pełni funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji we współpracujących spółkach. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners