eduPartners
Doradztwo
 

Audyt organizacyjny

Audyt organizacyjny stanowi podstawę realizacji wszystkich projektów doradczych. Pozwala dokonać przeglądu istniejącej organizacji i sposobu realizacji poszczególnych funkcji / procesów (np. produkcja, sprzedaż, marketing, zarządzanie ludźmi itd.). Audyt organizacyjny wiąże się najczęściej z audytem struktury organizacyjnej, audytem personalnym, audytem stylu zarządzania, audytem kultury organizacyjnej.

Celem audytu organizacyjnego jest ocena:
 • misji, celów i strategii firmy
 • sprawności organizacji
 • istniejących systemów zarządczych
 • efektywności realizowanych działań
 • podziału odpowiedzialności, decyzyjności i zadań (weryfikacja opisów stanowisk pracy i regulaminu organizacyjnego)
 • realizacji funkcji zarządczych firmy
 • identyfikacji trudności i szans rozwojowych oraz sformułowanie planów mających na celu poprawę organizacji przedsiębiorstwa
Etapy audytu organizacyjnego:
 1. Analiza dokumentacji (schemat organizacyjny, regulaminy, procedury, opisy stanowisk)
 2. Analiza pracy na poszczególnych stanowiskach
 3. Diagnoza zasobów wewnętrznych
 4. Analiza SWOT organizacji
 5. Mapowanie procesów (opcjonalnie)
 6. Opracowanie sprawozdania i rekomendacji
 7. Szczegółowe opracowanie założeń projektu doradczego (w przypadku, gdy audyt jest elementem projektu)

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Audyt organizacyjny prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Jolanta Krawczyk
Doradca zawodowy i organizacyjny

Specjalista w zakresie programów rozwojowych i motywacyjnych oraz systemów zarządzania. Realizuje projekty związane z analizą organizacji, audyty organizacyjne i kompetencyjne, systemy ocen okresowych, wynagrodzeń, badania kultury organizacyjnej i projekty rekrutacyjne. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners