eduPartners
Doradztwo
 

Assessment Center

Ocena typu Assessment Center polega na ewaluacji kompetencji pracowników i porównaniu poziomu posiadanych przez nich kompetencji do poziomu pożądanego na danym stanowisku (lub na przyszłym stanowisku, które ma objąć pracownik). Ocena ta formułowana jest w oparciu o obserwację potencjalnego lub obecnego pracownika w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do występujących w organizacji.

Assessment Center ma zastosowanie w:
 • rekrutacji i selekcji pracowników
 • ocenie potencjału zawodowego zasobów ludzkich w organizacji
 • planowaniu ścieżek kariery
 • planowaniu potrzeb szkoleniowych
 • planowaniu awansów i kadr rezerwowych
Korzyści ze stosowania Assessment Center dla Pracodawcy:
 • korzystanie z metody o wysokim stopniu rzetelności i obiektywnej oceny w procesie rekrutacji lub weryfikacji kompetencji pracowników/kandydatów
 • posiadanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy dotyczącej kompetencji pracowników i tym samym budowanie adekwatnych ścieżek sukcesji stanowisk w organizacji
 • posiadanie wiedzy dotyczącej obszarów koniecznych do poprawy i tym samym budowanie adekwatnych planów szkoleniowych
 • tworzenie profesjonalnego i zmotywowanego do pracy zespołu
 • możliwość wykorzystywania wiedzy pochodzącej z assessment centre przy ocenie pracowników
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy stabilnego, inwestującego w rozwój kadry, wiarygodnego zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji
Korzyści z uczestnictwa w projektach Assessment Center dla Pracownika:
 • wykorzystanie szansy na rozwój lub awans w organizacji
 • poznanie mocnych stron i obszarów wymagających poprawy
 • sprawdzian własnych umiejętności
 • otrzymanie rekomendacji związanych z dalszym rozwojem zawodowym
 • uczestniczenie w rzetelnej i obiektywnej metodzie weryfikacji posiadanych kompetencji

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Assessment Center prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Marzena Kalińska
Psycholog, trener i doradca zawodowy

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, zarządzania czasem, budowania zespołu, kreatywności i twórczego myślenia, zarządzania zmianami oraz asertywności i radzenia sobie ze stresem. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners